Boeken aan huis

Samenwerking tussen de bib en De Parette

De dienstverlening ‘bib aan huis’ richt zich tot personen die omwille van hun ouderdom, handicap of ziekte moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen naar de bibliotheek. Deze personen kunnen een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van het OCMW van Harelbeke om boeken te (laten) halen in de bibliotheek (binnen de openingstijden van de bib).

De kostprijs is gelinkt aan de tarieven van de Minder Mobielen centrale. Voor meer info: neem contact met het lokaal dienstencentrum De Parette – 056/73.51.90 (bij Ine D’haene)

De Parette