Boek
Nederlands

Actuele filosofie : een dispuut

Alain Badiou (auteur), Slavoj Zizek (auteur)
+1
Actuele filosofie : een dispuut
×
Actuele filosofie : een dispuut Actuele filosofie : een dispuut

Actuele filosofie : een dispuut

In de reeks:
Discussie tussen een Franse en Sloveense filosoof over de rol van de filosofie in het actuele maatschappelijke en politieke debat.
Titel
Actuele filosofie : een dispuut
Auteur
Alain Badiou Slavoj Zizek
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Kapellen: Pelckmans, 2010
92 p.
ISBN
9789028957794 (Pelckmans, paperback) 9789086870608 (Klement, paperback)

Besprekingen

In de reeks Filosofie in dialoog gaan telkens twee denkers met elkaar in discussie over een prangende kwestie. Het filosofisch twistgesprek waarvan Actuele filosofie: een dispuut verslag doet, is dat tussen de Parijse filosoof Alain Badiou en zijn Sloveense collega Slavoj ?i?ek. De centrale vraag is in hoeverre en op welke wijze de filosofie interveniërend optreedt in het actuele gebeuren, en wat de aard van die interventie is.
In een niet eens zo ver verleden zocht de verlichte macht de nabijheid van filosofen op om van gedachten te wisselen over politieke kwesties en maatschappelijke perspectieven. De Duitse filosoof en uitgever Peter Engelmann schrijft in zijn korte maar verhelderende voorwoord dat de tijd waarin het nog van belang was wat filosofen over het actuele gebeuren te zeggen hadden, voorgoed tot het verleden behoort. In onze mediamaatschappij zijn het 'entertainers en modellen, voetballers en boksers' die de plaats van intellectuelen hebben ingenomen.
Lees verder
In de reeks 'Filosofie in dialoog' worden steeds twee denkers met elkaar geconfronteerd. In dit deel betreft dat de Parijse filosoof Alain Badiou en de Sloveense filosoof Slavoj Žižek. In 2004 voerden zij in Wenen een openbare discussie met elkaar, op uitnodiging van het Franse Cultuurinstituut. Dit boek bevat de tekst van hun beider toespraak en een weergave van de discussie achteraf. Thema: de rol van de filosoof in het actuele maatschappelijke en politieke debat. Beiden zijn van mening, zij het elk vanuit hun eigen invalshoek, dat de filosoof hier duidelijk een taak heeft, met name omdat hij als geen ander in staat is om problemen te onderkennen en onder woorden te brengen. Een dialoog op hoog niveau die van de lezer verwacht dat hij de weg weet in met name de moderne Franse filosofie. Met index en literatuurverwijzingen.

Over Alain Badiou

CC BY 2.0 - Foto van/door pixelsniper

Alain Badiou (Rabat, 17 januari 1937) is een Franse filosoof.

Biografie

Alain Badiou is geboren in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Hij studeerde wiskunde aan de École normale supérieure in Parijs en volgde ook college op de Sorbonne. Momenteel is hij hoogleraar filosofie aan dezelfde École normale supérieure en aan de European Graduate School in Saas-Fee, Zwitserland.

Al vanaf de jaren 60 is hij politiek actief bij linkse politieke partijen. Hij hield zich onder andere bezig met de dekolonisatie van Algerije en formuleerde een postmarxistische maatschappijkritiek. In 2009, had zijn essay l'hypothèse communiste tot drie internationale conferenties geleid onder de titel On the Idea of Communism, waarbij de relevantie van communisme vandaag en in de toekomst werd bediscussieerd, georganiseerd door onder andere Slavoj Zizek. Een bekende leerling van hem is Quentin Meillassoux.

Badiou ontwikkelde zich in F…Lees verder op Wikipedia