Boek
Nederlands

Heidegger

Dirk De Schutter (auteur)
Beknopte en zeer toegankelijke inleiding in het denken van de filosoof Martin Heidegger (1889-1976).
Onderwerp
Heidegger, Martin
Titel
Heidegger
Auteur
Dirk De Schutter 1954-
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2020
143 p. : ill.
ISBN
9789025311926 (paperback)

Besprekingen

Het denken van de filosoof Martin Heidegger (1889-1976) is besmet. De laatste jaren werd duidelijk uit de publicatie van diens ‘Schwarze Hefte’ dat Heidegger er antisemitische denkbeelden op nahield. De Vlaamse filosoof Dirk De Schutter is sinds de controverse actief om Heidegger te verdedigen. Beschuldigingen van antisemitisme zijn volgens De Schutter onzin. Voor de reeks ‘Elementaire Deeltjes’ schreef hij een boekje over Heidegger. Daarin legt hij vakkundig, boeiend en laagdrempelig het denken van Heidegger uit: de existentiefilosofie, de metafysica van het zijn en de zijnden en Heideggers latere ideeën over de opgave van het denken, over waarheid en schoonheid. De Schutter erkent de schaduwzijde van Heideggers nazisme, maar in dit boek verdedigt hij de filosoof, zij het niet met overtuigende argumenten. Voor wie beknopt en in toegankelijke taal zonder jargon iets te weten wil komen over Heideggers denken is dit boek een aanrader. Zo'n zeer laagdrempelige beschrijving daaarvan komt …Lees verder

Over Dirk De Schutter

Dirk De Schutter (1954) is een Belgisch filosoof, auteur van diverse filosofische werken en hoogleraar filosofie aan de Europese Hogeschool Brussel, sinds 2009 deel van de Hogeschool-Universiteit Brussel, waarvan de academische opleidingen sinds 2013 onder de KU Leuven vallen.

Dirk De Schutter is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat in de Germaanse Filologie. Hij publiceert voornamelijk artikels en boeken over wijsbegeerte met betrekking tot filosofen uit de 19de en 20ste eeuw: Georg Hegel, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Hannah Arendt en Jacques Derrida.

In 2006 vertaalde hij het boek Totalitarisme van Hannah Arendt en publiceerde hij het werk Het ketterse Begin: Arendt over de filosofie van het actieve leven.

Enkele publicaties

  • Verbeeldingen van de ander: Over literatuur, filosofie en religie.
  • In het licht van de letter: zes oefeningen in deconstructie (…Lees verder op Wikipedia