Boek
Nederlands

Pius XII en de vernietiging van de Joden

Dirk Verhofstadt (auteur)

Pius XII en de vernietiging van de Joden

Onderzoek naar de opstelling van paus Pius XII tegenover de nazi's en de jodenvervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Titel
Pius XII en de vernietiging van de Joden
Auteur
Dirk Verhofstadt
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2008
510 p. : ill.
ISBN
9789089180155

Besprekingen

Kritisch schrijven over het zogenaamde stilzwijgen van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog is dansen op het slappe koord. Dat ondervond ook historicus Dirk Verhofstadt. Hij durfde het nochtans aan een nieuwe studie over het onderwerp te schrijven en kwam tot het besluit dat er, in tegenstelling tot wat Hans Jansen beweert in zijn boek De zwijgende paus? (Kok, 2000), nog heel wat onontgonnen terrein is omdat de archieven van het Vaticaan nog niet werden prijsgegeven.
De eerste twee delen van dit ruim 500 bladzijden tellende boek hebben vooral betrekking op de periode voor de Tweede Wereldoorlog, toen de latere paus Pius XII nog als Mgr. Eugenio Pacelli nuntius van het Vaticaan was in Duitsland. De katholieke kerk had het moeilijk met het opkomende communisme en het liberale individualisme. Verhofstadt treedt de opinie bij dat zowel de nuntius in Duitsland als paus Pius XI in Italië uit vrees voor achterstelling van de kerk tot compromissen zijn overgegaan met de nieu…Lees verder
In deze studie gaat Dirk Verhofstadt, kabinetsmedeweker bij het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken en broer van de ex-premier, dieper in op het stilzwijgen van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste twee delen hebben vooral betrekking op de periode vóór de oorlog, toen de latere paus onder de naam Eugenio Pacelli nog nuntius was in Duitsland. Zowel Pacelli als de toenmalige paus Pius XI zouden destijds tot compromissen zijn overgegaan met de regimes van Hitler en Mussolini. Waar Pius XI echter wel waarschuwde tegen het nazisme (in 'Mit brennender Sorge'), zou Pius XII nooit een duidelijk standpunt innemen. De laatste drie delen gaan uitvoerig in op de houding van de paus en de kerk tegenover allerlei gebeurtenissen tijdens en na de oorlog. Achteraan volgen een chronologie, een bibliografie, eindnoten, een personenregister en een fotoverantwoording. Een grondige en evenwichtige, maar geenszins baanbrekende studie. Doordat Pius XII allicht heilig wordt verklaar…Lees verder

Over Dirk Verhofstadt

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Dirk Verhofstadt

Dirk Verhofstadt (Dendermonde, 25 augustus 1955) is een Belgisch politiek filosoof en publicist. Hij is de broer van Guy Verhofstadt, voormalig premier van België. Dirk Verhofstadt was een tijdlang professor aan de Universiteit Gent. Op 1 september 2020 ging hij met pensioen.

Opleiding

Verhofstadt studeerde eerst rechten en pers- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, werkte jarenlang in de mediasector en schreef een reeks boeken.

Op 1 juli 2010 verkreeg hij de graad van Doctor in de Moraalwetenschappen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent met zijn doctoraal proefschrift Pius XII en de vernietiging van de Joden. Een historisch en moraalwetenschappelijk onderzoek naar de morele verantwoordelijkheid van paus Pius XII ten aanzien van de Endlösung der Judenfrage.

Dirk Verhofstadt was professor 'Media en ethiek' in de vakgroep Communicatiewetenschappen (Faculteit Poli…Lees verder op Wikipedia