Boek
Nederlands

Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid

+1
Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid
×
Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid

Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid

Enkele maanden nadat haar vader overleed op een palliatieve eenheid, stapt auteur Gretel Van den Broek opnieuw de gang binnen. Ze wil luisteren, portretteren, meeleven, bevragen, begrijpen.
Titel
Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve eenheid
Auteur
Gretel Van den Broek
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: Van Halewyck, 2012
207 p.
ISBN
9789461311221 (hardback)

Besprekingen

Verslag van een Vlaamse schrijfster en journaliste over haar bevindingen op een palliatieve eenheid (hospice). Enige tijd na het overlijden van haar vader op die plek komt ze er terug om te trachten het wezen en de betekenis van de palliatieve zorg beter te leren kennen. Tweeëneenhalve maand lang brengt zij bezoeken. Zij observeert, reflecteert, interviewt en schrijft daarover op een toegankelijke manier die inzicht biedt in de waarde die dit soort voorzieningen heeft voor mensen en hun naasten in hun laatste levensdagen of -maanden. Thema's als betrokkenheid en professionaliteit, palliatieve sedatie en euthanasie komen aan bod. Er zijn onder meer gesprekken met verpleegkundigen en een arts. De achter in dit boek afgedrukte documenten zijn specifiek Belgisch, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de waarde ervan. Een boek dat prachtig toont wat palliatieve zorg is en kan zijn.