Boek
Nederlands

Het milieu

Jan Van Gestel (redacteur)
Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
In korte hoofdstukken met veel kleurenfoto's en gekleurde tekeningen wordt informatie gegeven over allerlei zaken die met het milieu te maken hebben. Vanaf ca. 11 jaar.
Onderwerp
Ecologie, Milieu
Extra onderwerp
milieuproblemen, aarde, natuur, dieren, planten
Titel
Het milieu / hoofdred. Jan J. van Gestel
Redacteur
Jan Van Gestel
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Time-Life, 2000
128 p. : ill.
Aantekening
Vert. uit het Engels
ISBN
90-5390-011-X

Besprekingen

Dit milieuboek voor de jeugd bevat enkele inleidende hoofdstukken met informatie over belangrijke ecologische begrippen (b.v. ecosysteem, populatie) en processen (b.v. kringlopen). Vervolgens worden de belangrijkste ecosytemen die op de aarde voorkomen, behandeld: toendra's, woestijnen, regenwouden, delta's etc. Per ecosysteem worden kort en bondig de belangrijkste kenmerken aangegeven en in een aantal kaders worden leuke anekdotes en recente ontwikkelingen genoemd. In een aantal afsluitende hoofdstukken worden de belangrijkste milieubedreigingen behandeld. Goed leesbaar, zeer informatief boek, prima in kleur geïllustreerd. De lezer wordt gemotiveerd tot milieubewust gedrag en het eventueel uitvoeren van (kleinschalige) acties. Vanaf ca. 11 jaar. Bruikbaar voor thuis (informatief leesboek) en school (o.a. scripties).