Boek
Nederlands

Muziek verzacht de zeden : met muziek werken rond uitsluiten, pesten, vooroordelen en racisme

Muziek verzacht de zeden : met muziek werken rond uitsluiten, pesten, vooroordelen en racisme

In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 9-11 jaar
Titel
Muziek verzacht de zeden : met muziek werken rond uitsluiten, pesten, vooroordelen en racisme
Auteur
Johan Vandenbergen
Taal
Nederlands
Uitgever
Mechelen: Bakermat, 2002
103 p. : ill. + cd
ISBN
90-5461-121-9

Besprekingen

Door een link te leggen tussen muziek en sociale vaardigheden probeert de auteur aan de hand van een serie lessen leerlingen van 10 tot 14 jaar bewust te maken van de gevoelens rond pesten, vooroordelen en racisme. Alle lessen zijn gekoppeld aan de eindtermen die voor het (basis)onderwijs zijn gesteld. Deze worden ook per thema aangegeven. Rond het thema 'uitsluiten' wordt bijvoorbeeld eerst geluisterd naar een leesfragment van Anne Frank. Daarna wordt muziekfragmenten beluisterd (bijvoorbeeld Carmina Burana, Lion King, Titanic). Deze fragmenten zijn alle opgenomen op de bijgevoegde cd. Van de muziek wordt vervolgens een verhaal gemaakt, dat moet resulteren in een eigen soundtrack. Alle lessen worden uitvoerig beschreven en zijn soms voorzien van kopieerbladen. Tot slot gaat de auteur in op de theorie rond muzische vorming in relatie tot de leerplannen. De doelgroep zijn leerkrachten basisschool en muziek/maatschappijleer voortgezet onderwijs.