Boek
Nederlands

Sire, er zijn geen Vlamingen : roman ?

Joris Tulkens (auteur)

Sire, er zijn geen Vlamingen : roman ?

Genre:

Besprekingen

Op de titelpagina wordt dit boek aangekondigd als een roman, zij het met een vraagteken. Blijkbaar was het Joris Tulkens erom te doen een eigenzinnige, humoristische en soms tegendraadse geschiedenis te schrijven van de Vlaamse bewustwording. Met een verwijzing naar de berucht geworden uitspraak van J. Destrée ("Sire, il n'y a pas de Belges") schrijft Tulkens een soort brievenroman met de koning der Belgen als geadresseerde. Van Conscience tot de Koninklijke Vlaamse Academie, de vernederlandsing van de Gentse universiteit, de IJzerbedevaarten en de slag der Gulden Sporen: alles en iedereen passeert de revue. Ook over de plaats van de koning in het staatsbestel wordt een aardig boekje opengedaan. Het geheel leest prettig, en dat zal wel de bedoeling geweest zijn van de auteur. Veel meer dient er dan ook niet achter gezocht te worden. [Jooris Van Hulle]