Boek
Nederlands

De grote filosofen en hun problemen

De grote filosofen en hun problemen

Titel
De grote filosofen en hun problemen
Auteur
Konrad Paul Liessmann
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Die Grossen Philosophen und ihre Probleme
Uitgever
Rotterdam: Lemniscaat, 2000
240 p.
ISBN
90-5637-254-8

Besprekingen

De grote filosofen en hun problemen is het tweede deel van Konrad Paul Liessmanns 'Colleges ter inleiding in de filosofie', de neerslag van een lezingenreeks aan de Weense universiteit. De eerste reeks colleges is in 1999 verschenen onder de titel Over het nut en nadeel van het denken voor het leven. Hierin werden enkele begrippen behandeld die aan de basis liggen van het filosoferen als activiteit (zoals de verbazing, de twijfel, het goede leven e.d.). Konrad Paul Liessmann slaagde er met dat boek in het filosoferen te presenteren -- aan een ruim publiek -- als een bezigheid, een wijze van denken, die zich niet afspeelt in een spreekwoordelijke ivoren toren, maar wel degelijk in het leven zelf staat.
De grote filosofen en hun problemen borduurt voort op dit thema vanuit een andere invalshoek. De titel is dan ook op twee manieren te begrijpen. Enerzijds overloopt de auteur de voornaamste wijsgerige problemen die de besproken filosofen zich hebben gesteld. Ande…Lees verder
Liessmann (1953), hoogleraar wijsbegeerte te Wenen, biedt in deze bundel essays over 15 filosofen, allen uit de Westerse traditie: Socrates, Plato, Augustinus, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Popper, Heidegger, Adorno, Anders en Arendt. Hij benadrukt dat hij de filosofen zélf met hun concrete levens- en denkproblemen in het middelpunt plaatst. Dat is echter vooral in de eerste helft onvoldoende het geval. Het boek biedt 15 goed leesbare, maar kwalitatief ongelijke opstellen. Over Socrates, Plato en Augustinus zijn het zwakke 'verhalen', die niets verrassends bieden. Het tweede gedeelte van dit ongelijkmatige boek is beter. Vooral de stukken over Heidegger, Adorno, Anders en Arendt zijn boeiend om te lezen. Staan blijft de kritiek dat Liessmann te weinig systematisch te werk gaat, hij leidt te weinig in, hij simplificeert. Wellicht wil hij filosofie vooral aantrekkelijk en gemakkelijk verteerbaar maken. Eerder verscheen van hem de inleiding tot de filo…Lees verder