Boek
Nederlands

Over schoonheid : hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip

Marc Verminck (redacteur), Marc De Kesel (auteur), Dirk De Schutter (auteur)

Over schoonheid : hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip

In de reeks:
Men kan twijfelen aan de relevantie van begrippen zoals het schone en het sublieme voor de eigentijdse ervaring van kunst. Misschien is het lelijke wel het enig valabele esthetische predikaat geworden, onder de gedaante dan van het vormeloze of het abjecte? Misschien kan de "nieuwe schoonheid" alleen maar benaderd worden door afstand te doen van het schone, zoals Adorno al stelde ? Toch blijft de
Titel
Over schoonheid : hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip / ingeleid door Marc Verminck ; met bijdragen van Marc De Kesel, Dirk De Schutter, Herman Parret ... [et al.] ; met een beeldessay van Office Kersten Geers David Van Severen
Redacteur
Marc Verminck
Auteur
Marc De Kesel Dirk De Schutter 1954- Herman Parret Office Kersten Geers David Van Severen
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: A&S, 2008
100 p.
ISBN
9789076714356

Besprekingen

Dat kunst met schoonheid te maken moet hebben, mag eeuwenlang vanzelfsprekend zijn geweest. Vandaag gaat het niet meer op. Het lijkt zelfs alsof schoonheid vooral buiten de hedendaagse kunst te vinden is ? in de reclame, in mode en design. Op een symposium in 2007 reflecteerde de fine fleur van de Vlaamse filosofen en esthetici over wat we tegenwoordig aanmoeten met dat klassieke begrip. Herman Parret schetst in een informatief historisch overzicht de verschillende standpunten tegenover het schone en het lelijke. Hij onderscheidt object-georiënteerde en subject-georiënteerde schoonheidsopvattingen en neemt zelf het laatste standpunt in. Schoonheid is het correlaat van een gemoedstoestand die bepaald wordt door een intense, lustwekkende zintuiglijke impressie en gericht is op een transcendente idee. Dirk De Schutter wijst in een fraai essay, voortbordurend op Hegel en de Grieken, op het schone als gunst. In een niet meer als overzichtelijk ervaren wereld ('kosmos'), een duizelingwekken…Lees verder