Luisterboek
Nederlands

De waarde van het woord : hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw

Marita Mathijsen (auteur)

De waarde van het woord : hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw

Marita Mathijsen (auteur)
Genre:
Literatuur in de 19e eeuw was geen vrijblijvend vermaak. De schrijvers wilden de maatschappij verbeteren door aandacht voor sociale problemen, maar ook door aansluiting te zoeken bij internationale kunstbewegingen. Literatuur kreeg een unieke positie als middelaar tussen ideaal en werkelijkheid. De schrijver werd daardoor een bijzondere persoonlijkheid. Rond 1880 keren nieuwe jonge schrijvers zich
Titel
De waarde van het woord : hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw
Auteur
Marita Mathijsen
Taal
Nederlands
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: NRC Handelsblad Academie, 2009
6 cd's + tekstboekje
Speelduur
ca. 420 min.
ISBN
9789085300489 (cd)

Besprekingen

Onder de vlag van de NRC Handelsblad Academie verscheen van Marita Mathijsen het hoorcollege De waarde van het woord, over de Nederlandse literatuur en cultuur in de negentiende eeuw. In achttien hoofdstukken ? verdeeld over zes cd's die elk een dik uur duren ? vertelt Mathijsen hoe de literatuur er gedurende de negentiende eeuw uitzag en welke plaats deze had in de maatschappij. De titel heeft dan ook betrekking op dat laatste: doorlopend verbreedde en versmalde de literatuur zich, mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. In de vroege negentiende eeuw had de literatuur de functie om de Nederlander op te leiden tot goed burgerschap. Vaderlandslievendheid was daarbinnen een onmisbaar element. De burger diende wegwijs gemaakt te worden in een samenleving waarin de ene politieke omwenteling de andere opvolgde, en de literatuur speelde daarin een aanzienlijke rol. In de periode van de romantiek werd literatuur een zaak van uitverkorenen en werd getracht afstand te ne…Lees verder
Zes hoorcolleges van hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam Marita Mathijsen [1944]. De uitgave is tot stand gebracht door NRC Handelsblad Academie en Studium Generale Universiteit Leiden. Mathijsen is columniste in het NRC en gespecialiseerd in 19e eeuwse Nederlandse literatuur. De colleges zijn door haarzelf ingesproken, ze doet dit op enthousiaste en passievolle wijze. Haar stem is prettig, duidelijk en toegankelijk. Om de inhoud te kunnen volgen is enige voorkennis handig. Aan de orde komen onderwerpen als de vroege romantiek (1800-1830), nationalisme, historisme, Jong Holland (1830-1840), realisme (1840-1860), De Gids, naturalisme, de Tachtigers, symbolisme en de Nieuwe Gids. De zes cd’s duren ieder ongeveer zeventig minuten. Voor wie langer wil luisteren is het verwisselen van cd’s lastig. Met handig maar kwetsbaar introductieboekje. Geschikt voor de luisterboekencollectie, HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen)-cursisten, studenten en geïnteresseerden in 19e eeuw…Lees verder

Over Marita Mathijsen

CC BY 3.0 - Foto van/door De Balie

Marita Theodora Catharina Mathijsen-Verkooijen (Belfeld, 18 augustus 1944) is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisme de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland.

Loopbaan

Mathijsen promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de briefwisseling tussen Jacob van Lennep en De Schoolmeester (pseudoniem van Gerrit van de Linde). In 1999 werd ze hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was onder meer oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift De Negentiende Eeuw en medeoprichter van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde. Ze heeft vele edities bezorgd van negentiende-eeuwse Nederlandse klassieken. Daarnaast schreef ze een aantal boeken over die periode en richtte ze de website www.negentiende-eeuw.nl op.

Haar boek De gemaskerde eeuw (Querido, Amsterdam, 2002) beschrijft aan de hand van litera…Lees verder op Wikipedia