Boek
Nederlands

Het voorbestemde toeval : gesprekken met Harry Mulisch

Marita Mathijsen (auteur)

Het voorbestemde toeval : gesprekken met Harry Mulisch

Marita Mathijsen (auteur)
Gesprekken met de Nederlandse schrijver (1927- ) over de autobiografische aspecten van zijn werk.
Onderwerp
Mulisch, Harry
Titel
Het voorbestemde toeval : gesprekken met Harry Mulisch
Auteur
Marita Mathijsen
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
201 p.
ISBN
90-234-0161-1

Besprekingen

Nederlands bekendste schrijver Harry Mulisch is zo vaak geïnterviewd dat het iedereen begon op te vallen dat hij in zijn interviews in herhaling viel. Marita Mathijsen, die eerder een uitgebreide bibliografie van de meester samenstelde, wilde bewust "een ander register van antwoorden openen dan Harry gewoonlijk voor interviews gebruikt". Ze koos daarom de invalshoek van dierbare personen in zijn omgeving, verdeelde zijn leven in bepaalde periodes naar de belangrijkste levensgezellen van die tijd, en hoopte zo niet zozeer in zijn uiterlijk bestaan door te dringen, als wel in zijn denken en voelen. De gesprekken over familie, vrouwen en vrienden worden telkens voorafgegaan door een cursieve tekst met biografische gegevens, en afgewisseld met citaten uit Mulisch' werk (zowel fictie als non-fictie), die soms verbluffend de band tussen leven en literatuur illustreren. Het principe van de zijweg blijkt te werken.
Het boek opent met Mulisch' vroegste herinneringen aan zijn moeder, haar la…Lees verder
Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Marita Mathijsen kent haar Mulisch en dat wil ze weten! In acht hoofdstukken gewijd aan ouders, vrouwen, vrienden en kinderen van de schrijver laat ze Harry Mulisch vertellen over zijn leven en verbindt ze de biografische feiten met passages en personages in zijn werk. Deels is het vragen naar de bekende weg, omdat Mulisch zelf al veel herkenbare biografie in werk en openbaar optreden heeft onthuld. Waar Mathijsen doorvraagt naar nieuwe feiten, is Mulisch redelijk terughoudend, terwijl die feiten zelf nogal eens triviaal lijken. De ordening in thematische hoofdstukken wordt chaotisch gehanteerd. Kortom: een boek dat weinig nieuws lijkt te bieden, niet veel diepgang heeft en hier en daar nogal slordig is. Bij wijze van introductie is dit wel een leesbaar, licht en stimulerend boek, waarbij over Mulisch' genialiteit weinig terughoudend wordt gedaan. Mathijsen bundelde in 1982 al interviews van anderen met Mulisch in 'De mythische formule'*. Pap…Lees verder

Over Marita Mathijsen

CC BY 3.0 - Foto van/door De Balie

Marita Theodora Catharina Mathijsen-Verkooijen (Belfeld, 18 augustus 1944) is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisme de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland.

Loopbaan

Mathijsen promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de briefwisseling tussen Jacob van Lennep en De Schoolmeester (pseudoniem van Gerrit van de Linde). In 1999 werd ze hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was onder meer oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift De Negentiende Eeuw en medeoprichter van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde. Ze heeft vele edities bezorgd van negentiende-eeuwse Nederlandse klassieken. Daarnaast schreef ze een aantal boeken over die periode en richtte ze de website www.negentiende-eeuw.nl op.

Haar boek De gemaskerde eeuw (Querido, Amsterdam, 2002) beschrijft aan de hand van litera…Lees verder op Wikipedia