Boek
Nederlands

Muziek

Michel Serres (auteur), Jeanne Holierhoek (vertaler), René Ten Bos (nawoord)
+1
Muziek
×
Muziek Muziek

Muziek

Michel Serres (auteur), Jeanne Holierhoek (vertaler), René Ten Bos (nawoord)
Met 'muziek' bedoelt Serres niet enkel toonkunst, maar de grondruis van de wereld, van alles wat leeft. De mens overstemt die ruis volgens hem door aan alles betekenis te willen toekennen. Hij vindt dat we moeten focussen op het gegons, i.p.v. de uiteindelijke betekenis.
Onderwerp
Muziekfilosofie
Titel
Muziek / Michel Serres ; vert. en geannoteerd door Jeanne Holierhoek ; nawoord René ten Bos
Auteur
Michel Serres
Vertaler
Jeanne Holierhoek
Nawoord
René Ten Bos
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Musique
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2012
196 p.
ISBN
9789461058911 (paperback)

Besprekingen

In zijn poëtisch geschreven overpeinzing Muziek vraagt Michel Serres zich af hoe uit de ‘grondruis’ van de wereld gearticuleerde tonen en melodieën kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de grondstof vormen van discursieve teksten. Hoe duikt, met andere woorden, betekenis op in een wereld die aanvankelijk geheel betekenisloos is?
Serres roept de ‘wordingsgeschiedenis’ op waarin de menselijke leefwereld vanuit de indifferente materie is ontstaan. Trillingen en samenklanken vloeien vanuit het geruis over in een melodie, woordloze zang vormt een betekenisvolle logos, denken verheft zich vanuit het zijn. Maar steeds moet de nieuwe bestaanslaag gedacht worden als schatplichtig aan datgene wat aan haar voorafging — of beter: van waaruit zij is ontstaan en waarin zij nog altijd bestaat. De grootste fout die de filosofie heeft kunnen maken, is te denken dat zij zich als logos aan haar materiële grondslagen heeft kunnen ontworstelen.
Serres beargumenteert deze overtuiging dan ook …Lees verder
De Franse filosoof Michel Serres (1930) is in Nederland nog weinig bekend. En dat is jammer, want hij heeft een groot aantal hoogst originele werken geschreven over tal van thema’s binnen en buiten de filosofie. Bovendien is hij een taalkunstenaar van formaat, zoals ook blijkt uit dit boek over muziek, dat door Jeanne Holierhoek schitterend is vertaald. Michel Serres maakt een reis die begint bij de geluiden van de wereld en eindigt bij de taal van de wetenschap. Hij bewandelt daarbij drie wegen: de mythische van Orpheus en de muzen, de persoonlijke van kennis en van taal, en de mystieke van het heilig woord. En daarbij maakt hij duidelijk hoezeer deze drie gebieden met elkaar verweven zijn, en hoe de muziek van de taal kan zeggen wat haar proza vaak zo node mist.

Over Michel Serres

Michel Serres (Agen, 1 september 1930 - 1 juni 2019) was een Frans cultuurfilosoof en wetenschapshistoricus.

Loopbaan

Serres werd vanaf 1949 opgeleid aan de École navale (de marine-academie) en daarna vanaf 1952 aan de prestigieuze École normale supérieure (Parijs) waar hij in 1955 afstudeerde in de filosofie. Na enkele jaren als marineofficier promoveerde hij in 1968 op het werk van Gottfried Wilhelm Leibniz. Onderwijl had hij een leeropdracht aan de Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) te Clermont-Ferrand, waar hij samenwerkte met Michel Foucault en diens leraar Jules Vuillemin. Na een kort verblijf aan de Johns Hopkins University in Baltimore verwierf hij op voorspraak van René Girard in 1969 de leerstoel 'Geschiedenis van de Wetenschap' aan de Universiteit Parijs 1 Panthéon-Sorbonne. In 1984 werd hij met dezelfde lesopdracht ook benoemd aan Stanford University in Californië.

Werk

Lees verder op Wikipedia