Boek
Nederlands

Het doek : essay in zeven delen

Milan Kundera (auteur)

Het doek : essay in zeven delen

Genre:
Essay over de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese roman vanaf de late Middeleeuwen tot heden.
Onderwerp
Literatuur
Titel
Het doek : essay in zeven delen
Auteur
Milan Kundera
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Le rideau
Uitgever
Amsterdam: Ambo, 2006
167 p.
ISBN
90-263-1932-0

Besprekingen

Dit is het derde essay, na De kunst van de roman (1986) en Verraden testamenten (1993), dat Milan Kundera wijdt aan de roman als kunstvorm sui generis. Zoals in de twee vorige essays worden ook hier zijn literaire helden geciteerd: Rabelais, Cervantes en Henry Fielding, verantwoordelijk voor het ontstaan en de ontwikkeling van de prozaïsche beschrijving van de werkelijkheid, in de volle betekenis van het woord en met verbeeldingskracht. Hij citeert uit het weergaloze Tom Jones (1749) van Fielding, waarin deze verklaart dat "het maal dat wij hier schaffen, niets anders is dan de menselijke natuur". Het leverde sindsdien in de romanliteratuur een ongelooflijke rijkdom op aan inzicht in en begrip voor mens en samenleving. Stendhal, Balzac, Flaubert, Tolstoj, Dostojewski, Proust, Joyce, Musil, Kafka, Broch, Gombrowics, het zijn maar enkele van de schakels in de lange, continue stroom van "de moraal van het wezenlijke" die voortkomt uit "de noodzaak een ethische waarde te hechten aan het k…Lees verder
Na "De kunst van de roman" (1986) en "Verraden testamenten" (1993) is dit het derde essay dat de Tsjechische schrijver Milan Kundera (1929) aan de roman heeft gewijd. Net als de twee eerdere essays is "Het doek" een sprankelend geschrift. De auteur is wars van literatuurwetenschappelijke theorieën en jargon en maakt oorspronkelijke en persoonlijke opmerkingen over de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese roman. Hoog aangeschreven bij hem staan "Don Quijote" van Cervantes en het werk van Rabelais, die hij moeiteloos verbindt met de grote romans van de negentiende en twintigste eeuw: "Madame Bovary", "Anna Karenina", "Ulysses" en andere. Door het hele essay heen voert hij een hartstochtelijk pleidooi voor de roman als een zeer hoogstaande kunstvorm waarin van alles mogelijk is. Daarbij laat hij doorschemeren dat de grote tijd ervan voorbij is. Het moderne Europa, zo meent hij, zoekt zijn spiegel niet meer in de filosofie en de kunst. Geschikt voor een ontwikkeld lezerspubliek.

Over Milan Kundera

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Elisa Cabot

Milan Kundera (Brno, 1 april 1929) is een Tsjechisch schrijver die in 1975 verhuisde naar Frankrijk. Hij was daar tevens docent vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Rennes.

In zijn werk is hij humoristisch, cynisch met een wat melancholische ondertoon. Hij schrijft veel over de situatie in zijn geboorteland sinds het communisme. Hij verbindt daarbij de persoonlijke geschiedenissen met filosofische thema's, zonder te beleren. Hoewel hij uitdrukking geeft aan een Tsjechische traditie van emotionele verdieping schrijft hij sinds 1989 in het Frans. Zijn eerste roman 'De Grap' toont zijn cynische humor. De roman 'Onsterfelijkheid' is er een waarbij zowel de compositie als de inhoud kenmerkend is voor al zijn werk. Het wisselende standpunt van de personagebeschrijvingen verdiept de lezer in de psyche van de individuen én laat een beschouwing op afstand toe. Deze beschouwing wordt dan tussen de regels gevoed door Kundera's bespiegelingen. Je zou hem een…Lees verder op Wikipedia