Boek
Nederlands

Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006

Nop Maas (auteur)
+1
Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006
×
Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006 Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006

Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006

Beschrijving van de laatste dertig levensjaren van Gerard Reve. De periode van zijn langstdurende relatie, een onstuimige verhouding met de 25 jaar jongere Joop Schafthuizen. Toen Reve geestelijk en lichamelijk achteruitging, veranderde de relatie langzaam in die van hulpbehoevende en verzorger.
Onderwerp
Reve, Gerard
Titel
Gerard Reve : kroniek van een schuldig leven. 3, De late jaren 1975-2006
Auteur
Nop Maas
Taal
Nederlands
Editie
2
Uitgever
Amsterdam: Van Oorschot, 2012
781 p., [24] p. pl.
ISBN
9789028241275 (paperback)

Besprekingen

Met twee jaar vertraging verscheen in 2012 het laatste deel van de ampele biografie van Gerard Reve geschreven door literair historicus Nop Maas. Joop Schafthuizen, Reves partner, had de publicatie gerechtelijk laten verbieden omdat hij het slotdeel van de trilogie veel te kwetsend vond. In hoger beroep is dat verbod opgeheven. Een gevolg is wel dat Schafthuizen als erfgenaam zijn toestemming moest geven voor het citeren uit niet gepubliceerde brieven. Hij stond erop dat een aantal passages werden geschrapt, onder andere over het privéleven en dat geldbedragen werden vervangen door ‘***’. Het resultaat zijn zinnen als: ‘Aan Van Heijningen vroeg Reve ronduit f ***; aan Houwer vroeg hij f***, waarschijnlijk met het idee dat hij ook daar op minimaal f*** moest kunnen uitkomen.’ Het vele citeren van dergelijke irrelevant geworden informatie schaadt de leesbaarheid.
Van 1975 tot 1999, toen er bij Reve dementeringsverschijnselen begonnen op te treden, verschenen no…Lees verder
Dit derde deel van Nop Maas' monumentale Revebiografie gaat over de periode 1975-2006. Het zijn de jaren waarin Reves moeizame relatie met partner Joop Schafthuizen een hoofdrol speelt, én de jaren waarin Reve zijn fortuin verwerft, een aantal belangrijke boeken schrijft en ten slotte op deerniswekkende wijze oud en dement wordt. Maas heeft ook in dit deel nauwgezet de feiten geordend en die spannend beschreven. Meer dan in de vorige delen lijkt de biograaf zelf aanwezig: hij geeft meer duiding, sympathiseert soms duidelijk niet met Reve en treedt aan het eind ook als personage in de biografie op. Ondanks de vele passages die op last van Schafthuizen geschrapt moesten worden, is deel 3 het imposante sluitstuk van de levensbeschrijving van een van onze belangrijkste auteurs. Het boek is voorzien van een nabeschouwing door Nop Maas,twee pagina's correcties bij de vorige delen, een fotokatern en een uitgebreid register.

Over Nop Maas

Norbert Maria Hubert (Nop) Maas (Hoensbroek, 1 december 1949) is een Nederlands literatuurhistoricus.

Biografie

Maas studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en trad daar na zijn doctoraalexamen (1975) in dienst als wetenschappelijk medewerker bij de faculteit Nederlands. Na zijn vertrek bij de universiteit (1989) wijdde hij zich geheel aan het schrijven van boeken, aanvankelijk vooral over negentiende-eeuwse auteurs. Ook was hij betrokken bij de tijdschriften Maatstaf, Spiegel Historiael, Over Multatuli, De Parelduiker, Tirade en bij uitgeverijen, zoals de Vaderland-reeks van de kleine uitgeverij Vriendenlust (1983-1989).

Maas promoveerde in 1988 aan de Vrije Universiteit op de negentiende-eeuwse schrijver Marcellus Emants met zijn proefschrift Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877. Vanaf de jaren negentig wijdde hij zich steeds meer aan modernere auteurs. Zo bezor…Lees verder op Wikipedia