Boek
Nederlands

Vrijuit : 6 gesprekken met de kardinaal

Peter Schmidt (redacteur)

Vrijuit : 6 gesprekken met de kardinaal

Weergave van zes gesprekken die de Belgische kardinaal Danneels heeft gevoerd met zes Belgische wetenschapsbeoefenaars op het gebied van economie, politiek, wetenschap, communicatie, cultuur en religie.
Titel
Vrijuit : 6 gesprekken met de kardinaal
Redacteur
Peter Schmidt
Taal
Nederlands
Uitgever
Averbode: Averbode, 2000
447 p. : ill.
ISBN
90-317-1591-3 (paperback) 9789031715916 (paperback)

Besprekingen

Deze publicatie biedt de neerslag van de gesprekken die zes specialisten in verschillende vakgebieden hadden met kardinaal Danneels: professor Jozef Maton over economie, minister van staat Jean-Luc Dehaene over politiek, professor Jean-Jacques Cassiman over wetenschap, Gabriel Ringlet over communicatie, Gerard Mortier over kunst en Louis Depré over godsdienst. Deze gesprekken werden op cd vastgelegd, wat de moderator, Peter Schmidt, de kans bood ze achteraf voor publicatie geordend te redigeren. De overzichtelijkheid van de presentatie van telkens andere specifieke domeinen, geschikt in verschillende hoofdstukken, wordt bovendien bevorderd door onderdelen in die hoofdstukken met als titel het belangrijkste item waarover dat onderdeel handelt. Een dergelijke presentatie helpt de lezer een overzicht te behouden, de ontwikkeling van het denken te volgen en telkens weer het aanbod van nieuwe gegevens daarin te verwerken. Toch staan de opeenvolgende hoofdstukken niet los van elkaar. Het …Lees verder
Kardinaal Danneels (papabile) is in gesprek gegaan met zes Belgische groten op het gebied van economie (prof. J. Maton), politiek (Jean-Luc Dehaene), wetenschap (J. Cassiman), communicatie (J. Ringlet), cultuur (G. Mortier) en religie (G. Dupré). Iedere ontmoeting duurde een hele dag en werd gedegen voorbereid en geleid door dr. P. Schmidt (prof. Grootseminarie Gent). De gesprekken zijn een speurtocht in het grensgebied van katholiek geloof en moderniteit. De kardinaal spreekt 'vrijuit', denkt mee met zijn gesprekspartners, erkent de zwakheden van het kerkelijk denken, de kerkelijke organisatie, geeft aan in welke richting de antwoorden zullen gaan, zonder daarmee het laatste en beslissende woord te spreken. Hij blijf genuanceerd binnen de kerkelijke paden. Er worden veel thema's aangesneden: onder andere genetische manipulatie en communicatie. De moeite waard is Danneels kritiek op de verregaande individualisering. Boeiend is het gesprek over religie, hierin laat Danneels zien hoe hi…Lees verder

Over Peter Schmidt

Peter Schmidt (Gent, 18 december 1945) is filoloog, theoloog en titulair-kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent.

Biografie

Peter Schmidt werd priester gewijd op 3 juli 1971 in Gent door Mgr. Leonce-Albert Van Peteghem.

In 1970 behaalde hij het licentiaatsdiploma klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en dat van exegese en Bijbelse theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana en het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome in 1973.

In 1973 werd hij hoogleraar aan het Bisschoppelijk Seminarie Gent. Hij doceerde er van 1973 tot 1980 fundamentele en systematische theologie, en vervolgens exegese van het Oude Testament en Nieuwe Testament, geschiedenis van Israël en Bijbelse talen. In de periode 1979 - 1992 was hij er ook de geestelijk directeur en van 1992 tot 1996 president.

In 1974 werd hij aangesteld als bibliothecaris van de Bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie Gent.

Lees verder op Wikipedia