Besprekingen

Reeds meer dan 20 jaar maakt deze klassieker "de gewone man en vrouw wegwijs in de vele problemen die de huidige ingewikkelde maatschappij, met haar ondoorzichtige doolhof van voorzieningen, voor hen stelt". Deze zesde editie wordt in een groter formaat en een meer aantrekkelijke lay-out uitgegeven. De vijfde editie dateert inmiddels reeds van 1989, zodat een uitbreiding qua thema's (drugs, sekten, seksueel misbruik...) en actualisering hoogstnodig was. Aan de opzet van dit naslagwerk werd niet geraakt. Ook ditmaal wordt de doolhof van wetten, decreten en allerlei reglementen toegankelijk gemaakt door een thematische groepering. 55 thema's komen aan bod: van nationaliteit en huren tot pensioen en belastingen. Elk thema krijgt een beknopte, zeer bevattelijk geschreven inleiding. Vervolgens wordt het thema uitgediept via allerlei vragen. Een voorbeeld. Onder het thema 'werknemer' worden volgende vragen beantwoord: Hoe sluit je een arbeidsovereenkomst? Heb je als werknemer iets te zeggen…Lees verder

Over Roger Dillemans

Roger baron Dillemans (Neerijse, 15 juli 1932) is een Belgisch jurist en voormalig rector van de Katholieke Universiteit Leuven.

Levensloop

Roger Dillemans is de zoon van Paul Dillemans, serrekweker en grootinvalide van de Tweede Wereldoorlog en van Louiza Marchal. Hij is in 1957 getrouwd en kreeg vier zoons, onder wie de kunstschilder Sam Dillemans.

Dillemans studeerde rechten, notariaat en filosofie aan de K.U.Leuven. Hij vervolgde zijn studies in Harvard. Bij het behalen van zijn Master of Laws in 1958 ontving hij de Addison Brown Prize. Bij professoren Albert Dondeyne en Alphonse De Waelhens maakte hij zijn licentiaatsverhandeling in de filosofie over Het personalisme bij Emmanuel Mounier. De filosofie van Mounier zou hem blijven inspireren in onder andere zijn werk betreffende het familierecht. In 1960 werd hij doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat aan de K.U.Leuven.

Hij bouwde een carriè…Lees verder op Wikipedia