Boek
Nederlands

Het cultureel regiem : cultuur en beleid in Vlaanderen

Rudi Laermans (auteur)

Het cultureel regiem : cultuur en beleid in Vlaanderen

Rudi Laermans (auteur)
* Een evaluatie van de doelstellingen en contouren van het huidige Vlaamse cultuurbeleid onder minister Bert Anciaux * Een blik op verleden, heden en toekomst van ons cultuurbeleid Brugge 2002, het SMAK, het Anwterps Toneelhuis, Het Groot Beschrijf in Brussel, prestigieuze tentoonstellingen, belangrijke literatuurprijzen, .. Het zijn allemaal cultuuruitingen die niet meer uit het moderne Vlaandere
Titel
Het cultureel regiem : cultuur en beleid in Vlaanderen
Auteur
Rudi Laermans
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2002
175 p.
ISBN
90-209-4919-5 (paperback)

Besprekingen

In het jezuïetencollege werd het ons met de autoriteit van een Frans citaat ingelepeld: "La culture, c'est par essence l'inégalité". Mei '68 mag dan officieel een nederlaag hebben geleden, de generatie die nu aan de macht is gaat honderd procent voor democratisering en gelijke kansen. Voormalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux streefde naar een zo hoog mogelijke cultuurparticipatie aan het gesubsidieerde aanbod en hoopte zo onze samenleving te verzoeten.
titel
ondertitel
In 2001 liet Bert Anciaux het Centrum voor Cultuursociologie van de KU Leuven zijn vernieuwende cultuurpolitiek doorlichten. Tevens gaf hij cultuursocioloog Rudi Laermans de opdracht in een essay de mogelijkheden en beperkingen van cultuurbeleid in Vlaanderen af te tasten.

Het lijvige onderzoeksrapport draagt de titel 'Het Vlaams cultureel regiem'. Het gebruikt een uitgekiend systeemtheoretisch begrippenapparaat en staat bol van de feitelijke gegevens en statistieken. Je kan…Lees verder

Over Rudi Laermans

Rudi Laermans (22 december 1957) is een Vlaamse socioloog. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij theoretische sociologie en kritische maatschappijtheorie doceert.

Biografie

Laermans studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daar behaalde hij eveneens zijn doctoraat dat een godsdienstsociologisch thema behandelde, getiteld "In de greep van de "moderne tijd". Modernisering en verzuiling, individualisering en het naoorlogse publieke discours van de ACW-vormingsorganisaties : een proeve tot cultuursociologische duiding". Van 1995 tot 2006 leidde hij het Centrum voor Cultuursociologie, dat diverse onderzoeken verrichtte rond het Vlaamse cultuurbeleid, de evolutie in de cultuurparticipatie, en het functioneren en de beleidsmatige regulering van specifieke cultuurvelden (hedendaagse dans, beeldende kunst, erfgoed …). In zijn onde…Lees verder op Wikipedia