Boek
Nederlands

De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005

Tom Segev (auteur)
+1
De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005
×
De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005 De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005

De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005

Vanaf de dag van zijn bevrijding uit concentratiekamp Mauthausen maakte Simon Wiesenthal het tot zijn levenstaak om, waar dan ook ter wereld, nazimisdadigers op te sporen en voor het gerecht te brengen. Deze biografie schetst het levensverhaal van de 'nazi-jager'.
Titel
De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal 1908-2005
Auteur
Tom Segev
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Simon Wiesenthal
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Balans, 2010
448 p., [16] p. pl.
ISBN
9789460032134 (paperback)

Besprekingen

Simon Wiesenthal typeerde zichzelf als 'een Jood die op zich had genomen om ervoor te zorgen dat ook de laatste nazi niet als een vrij, zorgeloos man zou sterven. Hij zou hem voor het gerecht brengen en zijn straf doen ondergaan'. Het motto van Wiesenthal, en de titel van zijn eerste autobiografie, luidde dan ook Justice not Vengeance.
Met De nazi-jager schreef Tom Segev een rijk gedocumenteerde biografie van de man die vooral bekendheid verwierf door zijn speurtocht naar Adolf Eichmann, het nazi-kopstuk dat als de grootste verantwoordelijke voor de Holocaust wordt beschouwd. Segev bevestigt dat Wiesenthal zich in zijn speurtocht naar nazi-misdadigers niet zozeer liet leiden door blinde haat, maar vooral door een streven naar gerechtigheid. Hij onderstreept ook dat Wiesenthal niet geloofde in de collectieve schuld van de Duitsers. Zijn grote drijfveer was de vaststelling dat de meeste nazi-kopstukken na de val van het Derde Rijk ongestraft bleven en zich als gewone burgers h…Lees verder
De Israëlische journalist Tom Segev (bekend om zijn kritische houding ten opzichte van zijn land) schreef een lijvige biografie over de - niet geheel onomstreden maar legendarische - 'nazi-jager' Simon Wiesenthal. De man die decennia lang (naar het scheen) in z'n eentje de verpersoonlijking was van de nooit aflatende jacht op honderden voormalige nazi's, die zich na de oorlog over de hele wereld hadden gevestigd. De onthulling in dit boek dat Wiesenthal niet helemaal alleen had gewerkt, maar was gesteund door de Israëlische geheime dienst Mossad haalde dit jaar alle journaals. De biografie die hier en daar verzandt in te veel details, schildert het portret van een complexe en egocentrische persoonlijkheid die vanaf de oorlog zijn hele verdere leven aan een indrukwekkende taak zou wijden: rechtvaardigheid voor zoveel mogelijk vermoorde joden. Dat Wiesenthal daarin ook fouten maakte, zelf onderwerp van controverse werd en genoot van de roem die hem later ten deel zou vallen, maakt hem a…Lees verder