Book
Dutch

Nachtroer : gedichten

Poe͏̈tisch verslag van een verloren liefde en de daarop volgende zoektocht naar verklaringen en nieuw geluk in een andere vorm.
Title
Nachtroer : gedichten
Author
Charlotte Van den Broeck
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, © 2017
81 p.
ISBN
9789029510219 (paperback)

Reviews

Taal als een hand die je aanraakt

Poëzie. Zowel Charlotte Van den Broeck als Ester Naomi Perquin hebben bundels met een persoonlijke inzet geschreven. Daardoor stellen ze zich kwetsbaarder op dan in hun vorig werk.

In onze levens zijn we vaak op meerdere plekken tegelijk afwezig, bijvoorbeeld als we tijdens een gesprek onze e-mails checken op onze smartphone. Zo missen we het overzicht en ontgaat ons belangrijke informatie, maakt Ester Naomi Perquin, de kersverse Nederlandse Dichter des Vaderlands, duidelijk in haar nieuwe bundel Meervoudig afwezig.

In het openingsgedicht laat ze 'onze professor' uitleggen: 'De aard van de afwezigheid, dames en heren, / is zodanig afhankelijk van ons verdwijnen / dat zij niet valt waar te nemen.'

Intussen zijn de studenten al niet meer aan het luisteren en hun spullen aan het inpakken.

In de eerste afdeling, 'De delen', staan heel persoonlijke gedichten, bijvoorbeeld over haar scheiding en de verhuizing als gevolg daarvan. In de delen is het totale te vinden en niet omgekeerd, luidde de stelling van de professor. En dus stapt het nieuwe stel maar een doos in die ze niet mochten openmaken, want …Read more

Geeuwen is gevaarlijk

Welke kant gaat het uit met haar leven en met de wereld? Is er wel een bestemming? En hoe gevaarlijk is verveling? Charlotte Van den Broeck gaat in haar nieuwe bundel op zoek naar richting. Zonder rust te vinden.

'Waarheen' is het laatste woord van Nachtroer, de tweede bundel van Charlotte Van den Broeck. Een woord dat verwijst naar haar thematiek, maar ook naar de wereld, die in crisis verkeert en mondjesmaat in haar verzen binnensijpelt. Bijvoorbeeld als zij refereert aan een fragment uit het televisiejournaal waarin een vader zijn zoontje na de aanslagen van de 'gemene mannen' in Parijs probeert gerust te stellen door te verzekeren dat al die kaarsen en bloemen die de doden gedenken ons zullen beschermen tegen wapens. 'Waarheen' is het woord waarmee de dichter nagaat welke richting het met haar leven en met de wereld uitgaat. Merkwaardig is dat het haar bundel afsluit, terwijl je het eigenlijk helemaal aan het begin zou verwachten, maar ook dat al vanaf de eerste cyclus van de bundel retrograde wordt gedacht. 'Acht, ∞', zo heet die cyclus, gaat over de relatie met haar jeugdliefde, die na acht jaar op een breuk is uitgedraaid. Van den Broec…Read more

Al in haar debuutbundel 'Kameleon' (2015)* gooide Charlotte Van den Broeck (1991, Turnhout) haar volle poëtische gewicht in de schaal. Dat gebeurde onder andere met lange, door associaties aangedreven zinsstructuren. Ook in deze tweede bundel, met treffende symbolische titel, benadrukt de lengte van veel regels de verstrengelde thematiek van onthechting en zoeken, van onstuimige groei en de daaruit voortvloeiende behoefte aan reflectie. Veel teksten hebben een omvang van meerdere pagina's, sommige lopen uit in reeksen. Liefde, verlies en besef vormen in dit overwegend duistere maar ook telkens oplichtende geheel de belangrijkste onderwerpen. Van den Broecks beeldspraak is vaak lichamelijk gericht. 'Feiten worden altijd door structuren ingehaald, 's ochtends / de tanden tot grind gebeten, de mond leeg van verweer.' De combinatie van voelen en denken vormt één van de aantrekkelijkste kenmerken van deze poëzie: enerzijds een stuwend ritme en vurige belijdenissen, anderzijds gerijpte inzi…Read more