Een westerse asfalteerder komt in een naamloos derdewereldland vlak na een burgeroorlog door goedbedoelde maar roekeloze acties van een collega in grote moeilijkheden.
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The parade : a novel
Publisher
Amsterdam: Lebowski Publishers, 2019
141 p.
ISBN
9789048848911 (hardback)

Other formats:

Reviews

Samen asfalt leggen, niet gezellig

In zijn nieuwe, sterk allegorische roman De parade gooit Dave Eggers opnieuw een rist ethische kwesties op tafel. Wat gebeurt er als een regelneef en een losbol samen een asfaltweg aanleggen in een land dat opveert na een burgeroorlog?

Een schrijver met het hart op de juiste plaats. Ja, zeg maar het prototype van de geëngageerde auteur. Een man die het niet bij woorden laat, maar ook stevig de handen uit de mouwen steekt. Het zijn labels die vaak van stal worden gehaald voor de Amerikaan Dave Eggers (°1970). Talloze humanitaire nevenprojecten en schrijfateliers zette de stichter van McSweeney's, een uitgeverij en een humor-website, de voorbije jaren op poten, waarvoor hij als een bevlogen missionaris de planeet rondreist. "Ik word inderdaad elke dag wakker als optimist: het is geen keuze, ik denk dat het in mijn DNA zit", zo zei hij onlangs in een interview met De Standaard.

Niet verbazend dat Eggers zijn literaire werk altijd erg journalistiek betrokken heeft ingekleurd, van What is the What (2006), het epische vluchtelingenrelaas over Valentino Achak Deng, via het verbazend visionaire De cirkel (2013), waarin hij de heerschappij van de sociale media totalitaire trekjes toedichtte. En vorig jaar …Read more

Een boodschap, en niets meer dan een boodschap

BOEKENBAL

Met droog proza en allegorisch geneuzel plaveit Dave Eggers de weg naar de hel in zijn nieuwe roman ‘De parade’, een cynische parabel over westerse inmenging in niet-westerse landen. Aan de nobele intenties van Dave Eggers hoeft niemand nog te twijfelen. Sinds het overdonderende succes van zijn semi-autobiograische debuut ‘Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit’ zet de Amerikaanse auteur zijn pen, roem en bankrekening in voor de algehele verbetering van de wereld. De 49-jarige schrijver richtte verschillende non-proitorganisaties op en bekommerde zich in werken als ‘Wat is de Wat’ en ‘Zeitoun’ om Soedanese vluchtelingen en slachtofers van orkaan Katrina. In zijn romans gaat Eggers doorgaans ook onbeschaamd en onbevreesd de grote sociaal-economische vraagstukken van onze tijd te lijf: de beangstigende almacht van techbedrijven in ‘De cirkel’, de gevolgen van een geglobaliseerde economie in ‘Een…Read more

De parade

Eerste zin. In het platinakleurige ochtendlicht tilde hij zijn loden hoofd op.

Namen hebben ze niet. Nummers moeten volstaan. Vier en Negen worden door een conglomeraat gedropt in een derdewereldland dat net van een burgeroorlog bekomt. De twee mannen moeten een weg asfalteren die beide landsdelen weer vredevol zal verbinden. En daar is haast bij: de klus moet geklaard zijn voor de grote parade, een feest ter meerdere eer en glorie van de nieuwe regeringsleider. Vier kwijt zich plichtbewust van zijn taak, Negen pakt zijn job minder serieus. Tegen alle bedrijfsregels in papt hij ook aan met de lokale bevolking. Elke avond trekt hij de omliggende dorpjes in om te feesten en van vrouwelijk schoon te proeven. En om de verpauperde bewoners gulhartig bij te staan met westerse cadeautjes. Tot ergernis van Vier, die beter snapt dat klatergoud rondstrooien ook een vorm van belediging kan zijn.

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen: de nieuwe novelle van Dave Eggers lijkt integraal de uitwerking van dat ene spreekwoord. Eggers levert zoals altijd…Read more

Deze roman van de bekroonde en geëngageerde Amerikaanse auteur (1970) speelt in een Afrikaans aandoend, naamloos land vlak na een burgeroorlog. De ingevlogen hoofdpersonen, die slechts met het cijfer 4 en 9 worden aangeduid, zijn belast met het asfalteren en belijnen van een weg van het nogal achtergebleven zuiden naar de noordelijke hoofdstad. De weg zou het zuiden meteen naar de 21ste eeuw katapulteren. Op het eind wacht hen een parade (titel). 4 is de chauffeur van de asfalteermachine, een ervaren en (letterlijk) rechtlijnige werker die zich koste wat kost wil houden aan de regels van het moederbedrijf (geen onnodig contact met de lokale bevolking!). 9, die met een quad alle obstakels uit de weg moet ruimen, is zijn tegendeel, lapt alle regels aan zijn laars en helpt de bevolking, wat tot stijgende frictie leidt, zeker als ze door de acties van 9 in de problemen komen. Dit zorgt voor een spannende leeservaring met humanistisch-realistische ‘Eggersdetails’ betreffende armoede, human…Read more

Werken aan de weg

In een absurde 'road novel' richt Dave Eggers opnieuw zijn pijlen op het westerse kapitalisme.

Een van de favoriete vertelvormen van de inmiddels groot geworden Amerikaanse schrijver Dave Eggers (1970), is de road novel. Hij debuteerde er, in de trant van Jack Kerouacs befaamde 'On the Road', mee in 2000: 'Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit', en ook zijn voorlaatste boek 'Helden van de geest', speelde zich langs de Amerikaanse highways af. In het juist verschenen 'De parade' lijkt hij het genre in zeker opzicht op de hak te nemen door in de meest letterlijke zin een road novel te schrijven, een boek met een weg in de hoofdrol.

Eggers is een kritische, soms ook erg grappige verteller met een aparte, losse stijl maar hij is ook vooral een linkse jongen, die zijn pijlen richt op de kapitalistische maatschappij maar ook, in zijn magnum opus, de dystopie 'De cirkel', op bijvoorbeeld de digitale toekomst en een door technologie beheerste maatschappij. In 'De parade' kijkt hij een heel andere kant op, die van de Derde Wereld. In een door oorlog ve…Read more

About Dave Eggers

Dave Eggers (born March 12, 1970) is an American writer, editor, and publisher. He wrote the 2000 best-selling memoir A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Eggers is also the founder of Timothy McSweeney's Quarterly Concern, a literary journal; a co-founder of the literacy project 826 Valencia and the human rights nonprofit Voice of Witness; and the founder of ScholarMatch, a program that matches donors with students needing funds for college tuition. His writing has appeared in several magazines.

Early life and education

Eggers was born in Boston, Massachusetts, one of four siblings. His father, John K. Eggers (1936–1991), was an attorney, while his mother, Heidi McSweeney Eggers (1940–1992), was a school teacher. His father was Protestant and his mother was Catholic. When Eggers was still a child, the family moved to the suburb of Lake Forest, near Chicago, where …Read more on Wikipedia

Suggestions