Book
Dutch

Behandeling van leesproblemen : technieken om leeszwakke kinderen te begeleiden

Erik Billiaert (author)

Behandeling van leesproblemen : technieken om leeszwakke kinderen te begeleiden

Title
Behandeling van leesproblemen : technieken om leeszwakke kinderen te begeleiden
Author
Erik Billiaert
Language
Dutch
Publisher
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1996
199 p.
ISBN
90-6092-975-6

Reviews

Veel boeken over dyslexie werken vanuit de stelregel: 'Neem de oorzaak weg en dan kan het lezen ook beter behandeld worden'. Thans blijkt uit onderzoek dat een behandeling van een vermoede oorzaak niet effectief is en wordt er meer aandacht op het lezen zelf gericht. In dit boek zet Billaert verschillende theorieën over dyslexie uiteen en gaat hij in op de discussie die er gevoerd wordt en op wat lezen eigenlijk is, hoe je tot lezen komt en hoe je die vaardigheid kan stimuleren. Uiteindelijk zijn er twee theoretische modellen waar hij op doorgaat: het 'tweeroute model' en 'het connectionistische model'. Hij komt tot zeven pijlers van de leesbehandeling, waarna hij een samenhangende aanpak uitlegt in 25 onderdelen. Deze zijn door elkaar te gebruiken. Elke aanpak wordt uitgelegd volgens een vaste indeling waardoor je gemakkelijk kunt vergelijken en de stappen ziet. Verder aangevuld met suggesties, literatuurlijsten en materialen als leesmethodes. Duidelijk en overzichtelijk wordt prakti…Read more