Book
Dutch
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400) over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Title
De Canterbury-verhalen / Geoffrey Chaucer ; vert., ingel. en van aantek. voorz. door Ernst van Altena
Author
Geoffrey Chaucer
Translator
Ernst Van Altena
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The Canterbury tales
Publisher
Amsterdam: Ambo, 2004 | Other editions
695 p.
ISBN
90-263-1869-3

Reviews

Deze verzameling verhalende gedichten bestaat uit 24 verhalen, die een groep van 30 pelgrims, met elkaar op weg van Londen naar Canterbury, elkaar vertellen om de tijd te doden. Afgesproken werd dat zowel op de heen- als de terugweg ieder twee verhalen zou vertellen, maar Chaucer stierf toen hij 24 verhalen had geschreven. In de proloog stelt hij alle pelgrims kort voor, en laat ze daarna een verhaal vertellen, dat steeds begint met een proloog, waarin de verteller veel van zichzelf laat zien. Het meesterwerk van de Engelse diplomaat en hoveling (ca. 1345-1400) en een van de belangrijkste dichtwerken uit de wereldliteratuur. Dit is een herdruk van de eerste volledige Nederlandse vertaling, zeer inventief, leesbaar en speels, die meer dan recht doet aan het origineel. Uitstekende inleiding en aantekeningen. Een eerdere, onvolledige en gekuiste vertaling verscheen in 1930: 'De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg' van A.J. Barnouw*.

About Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer (; c. 1340s – 25 October 1400) was an English poet and author. Widely considered the greatest English poet of the Middle Ages, he is best known for The Canterbury Tales. He has been called the "father of English literature", or, alternatively, the "father of English poetry". He was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets' Corner, in Westminster Abbey. Chaucer also gained fame as a philosopher and astronomer, composing the scientific A Treatise on the Astrolabe for his 10-year-old son Lewis. He maintained a career in the civil service as a bureaucrat, courtier, diplomat, and member of parliament.

Among Chaucer's many other works are The Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Women, and Troilus and Criseyde. He is seen as crucial in legitimising th…Read more on Wikipedia