Book
Dutch

Manifest van een cultuurpopulist : over de media, het middenveld en de cultuur van het volk

Gust De Meyer (author)

Manifest van een cultuurpopulist : over de media, het middenveld en de cultuur van het volk

Het cultuurdebat wordt door sociologen en cultuurtheoretici gevoerd aan de hand van theoretische begrippen als dé massamedia, hét middenveld en dé cultuur van het volk. De massamedia, de televisie voorop, zouden het middenveld hebben weggespoeld en vervangen door massacultuur en daardoor de verzuring in de maatschappij hebben geïnstalleerd, wat op zijn beurt dan weer een verklaring is voor de verr
Extra subject
cultuurfilosofie
Title
Manifest van een cultuurpopulist : over de media, het middenveld en de cultuur van het volk
Author
Gust De Meyer
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Acco, 2003
131 p.
ISBN
90-334-5362-2