Audiobook
Dutch

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Herman Philipse (author)

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Genre:
De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een s
Subject
Ethiek
Title
Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas
Author
Herman Philipse
Language
Dutch
Publisher
Den Haag: Home Academy, 2011
8 cd's + tekstboekje (31 p.)
Playing time
ca. 8 uur
ISBN
9789085301004 (box)

Reviews

De geschiedenis van de filosofie werd sterk bepaald door tegengestelde begrippen, zoals vrijheid en verplichting. Het gaat hier om twee kernbegrippen die de hele breedte van de menselijke ervaring weergeven. Herman Philipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, brengt in dit hoorcollege een selectie van de belangrijkste denkers rond deze ethische kwestie naar voren. In hoeverre is de mens (radicaal) vrij, of is hij gedetermineerd? Bestaat er een vrije wil? Hoe sterk en door wat wordt de vrijheid ingeperkt of helemaal vernietigd? Kan er een dynamisch evenwicht bestaan tussen beide polen?  Philipse behandelt deze vragen bij iedere filosoof op de achtergrond van zijn globale ethische visie of systematische ethiek. Wat de Oudheid betreft, gaat het uiteraard over Plato (verhouding ethiek en politiek) en Aristoteles (het gulden midden en het goede leven). Bij Descartes behandelt hij naast de spanning tussen voorlopige en definitieve ethiek met name zijn Traité des passions. Na hem…Read more
Home Academy, uitgever van hoorcolleges op cd, heeft in 2004 met het inhuren van Herman Philipse een gouden greep gedaan. Philipse, universiteitshoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, is niet alleen een scherpzinnig filosoof, hij is ook een begenadigd docent. Hij spreekt helder en boeiend, en paart een grote kennis van zaken aan een al even grote didactische bekwaamheid. In deze hoorcolleges, opgenomen op acht cd’s van ongeveer een uur, geeft hij een overzicht van de wijsgerige ethiek, van Plato en Aristoteles tot Arendt, Levinas en Singer. En voortdurend wordt daarbij duidelijk hoe zeer hun denken actueel is, en relevant voor het oplossen van de problemen waar wij voor staan. Het bijbehorende tekstboekje bevat per hoofdstuk een korte samenvatting. Voorkennis wordt niet vereist, maar inzet wel, want de stof is niet eenvoudig. Maar wie doorzet wordt, als steeds bij Philipse, rijk beloond.

About Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Image by Vera de Kok

Herman Philipse (born 13 May 1951) is a professor of philosophy at Utrecht University in the Netherlands. Philipse taught at Leiden University from 1986 until 2003 where he obtained his doctorate in 1983.

Work

Philipse has written many philosophical works in Dutch, including books on Husserl's early philosophy of logic, the role of certainty in Descartes' moral theory, and a widely read Atheist Manifesto (1995, 2004). In English, he has written over a dozen articles in philosophical journals, as well as a detailed assessment of Heidegger, Heidegger's Philosophy of Being: A Critical Interpretation. He has also written many commentaries for Dutch newspapers (most frequently as a regular contributor to the NRC Handelsblad) and current events television programs, defending atheism and advocating cultural assimilation for non-European immigrants in the Netherlands.

In his philosophical work, Philipse defends a non-r…Read more on Wikipedia