Book
Dutch

Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren

Jørgen Hofmans (author), Loes Orsel (illustrator)
+1
Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren
×
Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren

Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren

Target audience:
6-8 years and up
Kartonnen leeswoordenboek dat ouders en leerkrachten samen met jonge kinderen kunnen gebruiken om de nieuwsgierigheid naar letters en woorden te bevredigen.
Subject
Taalspelen
Title
Leeswoordenboek : woorden lezen en opzoeken op thema : met opdrachten die het leren lezen stimuleren / Jorgen Hofmans ; ill. Loes Orsel
Author
Jørgen Hofmans
Illustrator
Loes Orsel
Language
Dutch
Publisher
Tilburg: Zwijsen, 2003
[28] p. : ill.
ISBN
90-276-4853-0

Reviews

Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte van jonge kinderen om al te leren lezen voor op school het reguliere leesonderwijs begint, heeft uitgeverij Zwijsen 'Thuis leren lezen' ontwikkeld. Onder begeleiding van hun ouders kunnen de kinderen beginnen met te leren lezen op het moment dat ze eraan toe zijn. Basis van 'Thuis leren lezen' zijn de Leesdozen A, B en C, duidelijk opklimmend in moeilijkheidsgraad: eerst klanken en letters, dan letters en woorden en vervolgens woorden en zinnen. Daarnaast zijn er extra materialen in de vorm van Woordenmaker 1 en Woordenmaker 2, waarmee de kinderen zelf woorden kunnen maken en controleren, en Leeswoordenboek 1 en Leeswoordenboek 2 om zelf woorden te lezen en op te zoeken. Te gebruiken dus naast de eerder genoemde Leesdozen B en C.

Woordenmaker 1 beperkt zich tot eenlettergrepige woorden. In een stevig kartonnen map zijn bevestigd a) drie blokjes met kaartjes waarop respectievelijk begin-, midden- …Read more
Deze materialen horen thuis in het pakket 'Thuis leren lezen'. Volgens uitgeverij Zwijsen is er nood aan dergelijke materialen omdat veel peuters en kleuters al ver voordat de basisschool het lezen behandelt, interesse hebben voor woorden en letters. Met het ontwikkelde materiaal kunnen jonge kinderen thuis aan de slag op het moment dat ze er zelf aan toe zijn. Drie leesdozen vormen de basis van deze serie. Daarnaast werden nog extra materialen ontwikkeld, zoals Leeswoordenboek 1 en 2 en de Woordenmaker 1 en 2.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat erg prestatiegerichte ouders hun kinderen op veel te jonge leeftijd deze materialen voorschotelen. Je kan je afvragen of het aanleren van de leestechniek niet beter op school door didactisch geschoolde leerkrachten gebeurt? Prentenboeken en verhaaltjes voorlezen lijkt me een véél leukere én zinvolle bezigheid voor ouders om de ontluikende geletterdheid van hun kind te stimuleren.

De materialen Leeswoordenboek 2…Read more
Dit boek bouwt voort op Leeswoordenboek 1* en stelt lezers in groep 2 en 3 van de basisschool in staat thuis en op school 80 verschillende leesoefeningen te doen met klankzuivere woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan (steen, kast). Ook nieuwe tweeklanken als au, ou, ij, ei, ui en eu komen met de sch, de ng en korte samenstellingen (zakdoek) aan bod. Het kartonnen boek is gebouwd rond acht thema’s die via tabs snel te vinden zijn: dorp, huis, ik koop, kasteel, kleding, op reis, ik doe/hij doet, en dik-dun. Aan ieder thema zijn twee dubbelpagina’s gewijd met 18-20 woorden, ondersteund door kleine illustraties tegen een bij het thema passend fond. Het geheel is voorzien van suggesties voor opdrachten met de letters en klanken, voor taalspelletjes, woordenschatvragen en enkele eenvoudige activiteiten rond het thema. Dit onderdeel van het materiaal “Thuis leren lezen” dat bestaat uit drie dozen met gevarieerde inhoud zal ouders en leerkrachten helpen om 5-7-jarigen hun ideaal …Read more

Suggestions