Book
Dutch

Thriller versus roman

Jos Van Cann (editor), Henri-Floris Jespers (editor)
Bijdragen over de literaire status van de thriller.
Title
Thriller versus roman
Editor
Jos Van Cann Henri-Floris Jespers
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2008
142 p.
ISBN
9789044123531

Reviews

De misdaadliteratuur heeft nog steeds te kampen met het feit dat ze niet als volwaardige literatuur wordt beschouwd. Dit 21e nummer uit de Garant-reeks ‘Literatuur in veelvoud’ bundelt twee korte en negen langere bijdragen die een licht werpen op de literaire aspecten van de thriller. Opvallend is het groot aantal thrillerschrijvers die aan dit boek hebben meegewerkt (Elvin Post, René Appel & Charles den Tex, Mieke de Loof, Felix Thijssen), wat de indruk kan wekken dat de sector zichzelf hier aanprijst. De redacteuren Jos van Can en Henri-Floris Jespers zijn trouwens als bestuurslid en/of jurylid actief betrokken bij de promotie van het betere misdaadwerk. Er wordt hier echter niet alleen ingegaan op de misdaadliteratuur in de Lage Landen; ook de Zuid-Afrikaanse, Amerikaanse (in een Engelstalige bijdrage) en Frans-Belgische (George Simenon) exponenten komen aan bod, wat het panorama enigszins verbreedt. Het boek is de neerslag van een colloquium dat werd georganiseerd door de vzw De D…Read more