Book
Dutch

Wensen voor na de dood : realiteit, geen taboe

Lucien De Cock (author)

Wensen voor na de dood : realiteit, geen taboe

Reviews

De auteur stelt in zijn inleiding dat Wensen voor na de dood niet is bedoeld als een 'Allerzielenboek', dat de herinnering van de dood voor één dag bovenhaalt om ze daarna weer zo snel mogelijk te vergeten. Veeleer vertrekt dit boek van de voor veel mensen maar moeilijk te verteren realiteit dat we allemaal eens zullen sterven en dat de confrontatie met het verlies van nabestaanden een gegeven is waar we gedurende ons leven meermaals mee zullen te maken krijgen. Welke ook onze houding is tegenover het gebeuren na de dood, bij iedere dode dienen een reeks wettelijke en maatschappelijke normen te worden nageleefd en dit werk wil een duidelijke beschrijving geven van al deze normen en wetten. Naast deze officiële verplichtingen (met een veelheid aan administratieve en financiële aspecten) komen de vele varianten in de lijkbezorging (van uiterste pogingen tot conservering tot anonieme verstrooiing) eveneens uitgebreid aan bod. In weerwil van de suggestie die vervat ligt in de titel…Read more
Dit omvangrijke boek handelt over de juridische en culturele aspecten van overlijden en begraven/cremeren, beschreven vanuit Vlaams perspectief. Het gaat over overlijdensverklaringen, erfrecht, orgaandonatie, rouwkaarten, rouwprentjes, rouwmaaltijden, grafcultuur, grafsymbolen en over nog veel meer. Het gaat niet over hoe mensen sterven en waaraan zij sterven. Ook de in België thans actuele discussie over euthanasiewetgeving is in dit boek niet terug te vinden. Het is een luchtig boek over een zwaar onderwerp met veel weetjes over beroemde personen en hun overlijden c.q. begrafenis en veel human interest-anekdotes. Het is niet zo gemakkelijk om te bedenken wie in Nederland op een boek als dit zit te wachten. Misschien een enkele culturele antropoloog, mensen met belangstelling voor het begrafeniswezen of geïnteresseerden in religieuze volkscultuur. Niet een heel brede doelgroep dus.