Audiobook
Dutch

Koude Oorlog : een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West

Koude Oorlog : een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West

Genre:
De Koude Oorlog was lang niet zo koud als de term doet vermoeden. Aan de periferie van beide invloedssferen werd wel degelijk bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja en Vietnam eisten miljoenen slachtoffers. Van Rossem schetst in dit college de historische ontwikkelingen en laat zien hoe wij de Koude Oorlog na het ineenstorten van de Sovjet-Unie zijn gaan beschouwen. Met aandacht voor de
Subject
Koude Oorlog
Extra subject
LUI, Luisterboeken (genre)
Title
Koude Oorlog : een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West
Author
Maarten Van Rossem
Language
Dutch
Publisher
Den Haag: Home Academy, 2006
4 cd's + tekstboek
Playing time
ca. 4 uur
ISBN
9789085303374

Reviews

In dit hoorcollege geeft de Utrechtse historicus Maarten van Rossem een helder overzicht van de Koude Oorlog, de decennialange intense vijandschap tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (1947-1991). Van Rossem tekende eerder ook al voor cd’s over Amerika en Hitler. Dit nieuwe hoorcollege bestaat uit acht hoofdstukken, vanaf de situatie eind Tweede Wereldoorlog, toen de beide overwinnaars het niet eens konden worden over de nieuwe orde in Europa. Objectieve en subjectieve factoren veroorzaakten de ijzige sfeer. Vervolgens bespreekt Van Rossem onder meer de Trumandoctrine, de Koreaoorlog, de Duitse kwestie, de Cubacrisis en Vietnam. De détentepolitiek van de jaren zeventig eindigde door een nieuwe Koude Oorlog, met als 'topics' de Russische inval in Afghanistan en de kruisrakettenkwestie. Ten slotte werd door Gorbatsjov en Reagan eind jaren tachtig de Koude oorlog begraven; het communisme implodeerde. Dankzij Van Rossems kwinkslagen en (zelf)spot is het college zeer levendig en on…Read more