Book
Dutch

Wij zijn evenwijdig

Maud Vanhauwaert (author)
+1
Wij zijn evenwijdig
×
Wij zijn evenwijdig Wij zijn evenwijdig

Wij zijn evenwijdig

Reviews

Je voelt haar podiumtalent in elke zin

Soms gaan wij ver van elkaar staan enzien we elkaar helemaal. Soms leunenwij tegen elkaar zoals toeristen op foto'stegen de toren van Pisa. Vanuit een be-paalde hoek vallen wij onherroepelijksamen_Maud Vanhauwaert

POËZIE - dat moet voor Maud Vanhauwaert wel op precisie rijmen. Ze probeert zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, variërend, omcirkelend, om dan toe te slaan, als in een steekspel. Het leven zo goed mogelijk proberen te vatten, datgene wat je niet kunt verwoorden of beschrijven toch onder woorden brengen, dat lijkt haar doel in haar nieuwe, fascinerende boek Wij zijn evenwijdig.

Is het poëzie? Ik denk het wel, alleen al door de erg visuele manier van schrijven, door de herhaling en de variaties, door de bladspiegel, waarbij Maud Vanhauwaert ervoor kiest om versregels en soms witregels te hanteren. Op de achterflap suggereert ze dat we haar nieuwe boek kunnen lezen 'als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal of als een kleurrijke optocht van droevige moppen'.

Eigenlijk moeten we niet kiezen. Deze bundel heeft het allemaal. Wellicht was Maud Vanhauwaert op zoek naar een manier om zichzelf uit de dagen en de inhoudelijke en vormelijke grenzen van poëzie af te tast…Read more

Optocht van droevige moppen

Maud Vanhauwaert is wat je, enigszins oubollig geformuleerd, een polyvalente woordkunstenares noemt. Zij wordt steeds meer gevraagd, schmiert met het podium, laveert online van her naar der in allerlei videofilmpjes en is 'huisdichteres' in het televisieprogramma Iedereen beroemd op Eén. De formule waarvoor zij opteert, fascineert. Sterker: misschien werd het ...

Maud Vanhauwaert is wat je, enigszins oubollig geformuleerd, een polyvalente woordkunstenares noemt. Zij wordt steeds meer gevraagd, schmiert met het podium, laveert online van her naar der in allerlei videofilmpjes en is 'huisdichteres' in het televisieprogramma Iedereen beroemd op Eén. De formule waarvoor zij opteert, fascineert. Sterker: misschien werd het wel tijd dat iemand in het Nederlandse taalgebied zich uitgebreid van die veelheid van mogelijkheden ging bedienen. De vraag is of de invulling altijd overtuigt. InIedereen beroemdwil het voor geen cent lukken. Hoe zit het met de uitgeschreven versie van haar teksten die nog het meest op gedichten willen lijken, zoals in haar bundelWij zijn evenwijdig_?

Maud Vanhauwaert plukt de vruchten van haar inventiviteit. 'U kan dit boek lezen als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal of als een kleurrijke optocht van droevige moppen', staat er op het achterplat. En inderdaad: een klassieke dichtbundel is dit in geen geval;…Read more

Deze tweede bundel van de inmiddels populaire Vlaamse woord- en podiumkunstenares (genomineerd voor de prestigieuze Herman de Coninckprijs) kan volgens het achterplat gelezen worden ‘als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal of als een kleurrijke optocht van droevige moppen’. Op poëzie wijst de vormgeving: oblong gedrukt, op elk van de circa honderd pagina’s twee blokjes tekst (elk eindigend met een liggend streepje, alsof de auteur niet kan eindigen), geen paginanummering. Op proza wijzen de tekstflarden rond een vrouw die ‘hier’ is, ‘van ver’ komt, op de vlucht is om ‘kleiner’ te worden, ‘iets blijvends’ wil zeggen, allerlei ontmoetingen heeft, maar nooit wezenlijk contact. Via een uitgekiend, vaak associatief woordspel, allerlei aforismen, metaforen, paradoxen, ludieke en vreemde gesprekjes zet de auteur de lezer op het verkeerde been, ontregelt ze inventief onze wereld, waarin voortdurend sprake is van misverstand, zodat een man met een baard wordt aangezien voor islamitis…Read more