Met 'muziek' bedoelt Serres niet enkel toonkunst, maar de grondruis van de wereld, van alles wat leeft. De mens overstemt die ruis volgens hem door aan alles betekenis te willen toekennen. Hij vindt dat we moeten focussen op het gegons, i.p.v. de uiteindelijke betekenis.
Subject
Muziekfilosofie
Title
Muziek / Michel Serres ; vert. en geannoteerd door Jeanne Holierhoek ; nawoord René ten Bos
Author
Michel Serres
Translator
Jeanne Holierhoek
Afterword
René Ten Bos
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Musique
Edition
1
Publisher
Amsterdam: Boom, 2012
196 p.
ISBN
9789461058911 (paperback)

Reviews

In zijn poëtisch geschreven overpeinzing Muziek vraagt Michel Serres zich af hoe uit de ‘grondruis’ van de wereld gearticuleerde tonen en melodieën kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de grondstof vormen van discursieve teksten. Hoe duikt, met andere woorden, betekenis op in een wereld die aanvankelijk geheel betekenisloos is?
Serres roept de ‘wordingsgeschiedenis’ op waarin de menselijke leefwereld vanuit de indifferente materie is ontstaan. Trillingen en samenklanken vloeien vanuit het geruis over in een melodie, woordloze zang vormt een betekenisvolle logos, denken verheft zich vanuit het zijn. Maar steeds moet de nieuwe bestaanslaag gedacht worden als schatplichtig aan datgene wat aan haar voorafging — of beter: van waaruit zij is ontstaan en waarin zij nog altijd bestaat. De grootste fout die de filosofie heeft kunnen maken, is te denken dat zij zich als logos aan haar materiële grondslagen heeft kunnen ontworstelen.
Serres beargumenteert deze overtuiging dan ook …Read more
De Franse filosoof Michel Serres (1930) is in Nederland nog weinig bekend. En dat is jammer, want hij heeft een groot aantal hoogst originele werken geschreven over tal van thema’s binnen en buiten de filosofie. Bovendien is hij een taalkunstenaar van formaat, zoals ook blijkt uit dit boek over muziek, dat door Jeanne Holierhoek schitterend is vertaald. Michel Serres maakt een reis die begint bij de geluiden van de wereld en eindigt bij de taal van de wetenschap. Hij bewandelt daarbij drie wegen: de mythische van Orpheus en de muzen, de persoonlijke van kennis en van taal, en de mystieke van het heilig woord. En daarbij maakt hij duidelijk hoezeer deze drie gebieden met elkaar verweven zijn, en hoe de muziek van de taal kan zeggen wat haar proza vaak zo node mist.

About Michel Serres

CC BY-SA 3.0 - Image by Espace des sciences

Michel Serres (French: [sɛʁ]; 1 September 1930 – 1 June 2019) was a French philosopher, theorist and writer. His works are notable for discussing subjects like death, angels and time. They are also noted for incorporating prose and multifaceted perspectives. Serres had a unique approach to translating his works from accounts rather than from authoritative singular translations.

Life and career

The son of a bargeman, Serres entered France's naval academy, the École Navale, in 1949 and the École Normale Supérieure in 1952. He aggregated in 1955, having studied philosophy. He spent the next few years as a naval officer before finally receiving his doctorate (doctorat ès lettres) in 1968 from the University of Paris (with a thesis titled Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques), and began teaching in 1969 at the Un…Read more on Wikipedia