Book
Dutch

Max Havelaar

Multatuli (author), Marita Mathijsen (afterword)
+1
Max Havelaar
×
Max Havelaar Max Havelaar

Max Havelaar

Multatuli (author), Marita Mathijsen (afterword)
Een Nederlandse bestuursambtenaar in Indie͏̈ komt in conflict met een inlandse vorst.
Title
Max Havelaar
Author
Multatuli
Afterword
Marita Mathijsen
Uniform title
Max Havelaar, of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2020 | Other editions
371 p.
ISBN
9789025312862 (paperback)

Reviews

Onder de kenners van de Nederlandse literatuurgeschiedenis heerst algemeen de overtuiging dat Max Havelaar de eerste moderne roman uit het Nederlandse taalgebied is. Opmerkelijk genoeg had de schrijver in 1859 met zijn werk eigenlijk geen literaire bedoelingen: hij wilde aandacht voor de uitbuiting van de inlandse bevolking op Java en eerherstel voor zichzelf, omdat zijn protesthouding hem zijn bestuurlijke carrière in Indië had gekost. Zijn boodschap had hij als zeer belezen man wel een literaire verpakking meegegeven. Zo kon het gebeuren, dat men hem in Nederland en in Vlaanderen uitbundig lof toezwaaide voor zijn meesterwerk zonder echt te luisteren naar zijn boodschap. Eveneens opmerkelijk is het, dat een van de meest legendarische werken uit de Noord-Nederlandse letterkunde geschreven is in Brussel. Multatuli was er na zijn mislukte Indische loopbaan zonder geld en zonder werk neergestreken en trachtte als journalist wat te verdienen. In een klein logement, Le Prince belge…Read more
Ongewijzigde herdruk van deze editie van Multatuli's meesterwerk, zijn in romanvorm vervatte aanklacht van de 19e-eeuwse koloniale misstanden in Nederlands-Indië. De spelling is aangepast aan de voorkeurspelling, alleen de typische Multatuliaanse y in plaats van de ij is gehandhaafd. Deze tekst is gebaseerd op de laatste door de auteur herziene uitgave (5e druk 1881). Met achterin de omvangrijke en curieuze 'Aantekeningen en ophelderingen bij de uitgaaf van 1875 (herzien, ongewijzigd en aangevuld in 1881)' van Multatuli en tot slot een nawoord van Marita Matthijsen.

About Multatuli

Eduard Douwes Dekker (2 March 1820 – 19 February 1887), better known by his pen name Multatuli (from Latin multa tulī, "I have suffered much"), was a Dutch writer best known for his satirical novel Max Havelaar (1860), which denounced the abuses of colonialism in the Dutch East Indies (today's Indonesia). He is considered one of the Netherlands' greatest authors.

Family and education

Eduard Douwes Dekker was born in Amsterdam, the fourth of five children of a Mennonite family: the other children were Catharina (1809-1849), Pieter Engel (1812-1861), Jan (1816-1864, grandfather of the politician Ernest Douwes Dekker), and Willem (1823-1840). His mother, Sietske Eeltjes Klein (sometimes written "Klijn"), was born at Ameland. His father, Engel Douwes Dekker, was a sea captain from the Zaan district of North Holland. Engel used the family names of both of his parents, Piete…Read more on Wikipedia