Book
Dutch

Palliatieve zorg : zorg voor het leven : een onderzoek naar de specifieke bijdrage van de residentiële palliatieve...

Palliatieve zorg : zorg voor het leven : een onderzoek naar de specifieke bijdrage van de residentiële palliatieve...

De laatste jaren is er een algemene erkenning en een maatschappelijke appreciatie ontstaan over de bijdrage van de palliatieve zorgverlening in de zorg voor de terminaal zieke patiënten. Toch bestaat er nog steeds onduidelijkheid over inhoud en de specifieke bijdrage van palliatieve zorgverlening. Dit boek wil daarom wat meer inzicht brengen en concentreert zich op de zorgprocessen en de beleving
Extra subject
Palliatieve zorgen
Title
Palliatieve zorg : zorg voor het leven : een onderzoek naar de specifieke bijdrage van de residentiële palliatieve zorgverlening
Author
Nancy Cannaerts Bernadette Dierckx de Casterlé Mieke Grypdonck
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2000
XI, 160 p. : ill.
ISBN
90-382-0230-X

Reviews

Vanuit de ervaring dat het begrip 'palliatieve zorg' heel dikwijls een invulling krijgt die niet in overeenstemmeing is met de werkelijkheid en het begrip verengt, werd een onderzoek gedaan naar de essentie en de specifieke bijdrage van de palliatieve zorg aan terminale patiënten. Het boek dat voorligt, is de neerslag van dit onderzoek waarbij twee onderzoeksvragen beantwoord moesten worden. M.n. hoe verlopen de zorg-, communicatie- en beslissingsprocessen op de afdeling palliatieve zorg en wat is de beleving van de patiënt en zijn/haar familieleden met betrekking tot de verstrekte zorg op de palliatieve afdeling. Hoofdstuk één is de weergave van een literatuurstudie die rond dit onderwerp werd gehouden. In hoofdstuk twee worden de verschillende onderzoeksmethoden zeer systematisch toegelicht. Het gaat o.m. om diepte-interviews, het bijwonen van teambesprekingen, observatie, analyse van dossiers...

Hoofdstuk drie geeft de resultaten van het onderzoek door zowel de ervaring …Read more