Audiobook
Dutch

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Paul Cliteur (author)

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Genre:
In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema's die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat.
Subject
Humanisme
Title
Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek
Author
Paul Cliteur
Language
Dutch
Publisher
Den Haag: Home Academy, 2006
4 cd's + tekstboekje (15 p.)
Playing time
ca. 200 min.
ISBN
9789085300793 (box)

Reviews

Vier cd's met als hoofdthema humanisme, uitgewerkt in de onderwerpen atheïsme, vrijdenken, scheiding van moraal en religie, en de scheiding van kerk en staat. De voordrachten, gehouden aan de universiteit van Utrecht, zijn uitgesproken door de opsteller, die als hoogleraar aan de faculteit rechtswetenschap van de universiteit van Leiden is verbonden en die tussen 1993 en 1995 voorzitter was van het Humanistisch Verbond. Hij is bekend als auteur van boeken en opiniërende bijdragen aan diverse media. Voor een in deze onderwerpen geïnteresseerd publiek zijn deze colleges goed te volgen en inhoudelijk vormen ze een goede inleiding in een filosofische benadering van fundamentele thema's die voor een helder verstaan ervan nuttig en noodzakelijk zijn. Een samenvatting van het besprokene is te vinden in het begeleidende boekje.

About Paul Cliteur

CC BY-SA 4.0 - Image by Vera de Kok

Paul Bernard Cliteur (born 6 September 1955) is a Dutch professor of jurisprudence at Leiden University, as well as a politician, philosopher, writer, publicist and columnist. He is known for his conservative perspective, his atheism, republicanism and efforts for animal rights. He is a member of De Vrije Gedachte. Since 2015, Cliteur is a member of the Dutch political party Forum voor Democratie, where he is chairman of the advisory board and the party's official think tank. In 2019 he was elected to be parliamentary group leader for Forum voor Democratie in the Dutch Senate.

Cliteur has also been on the board of several organisations, including supervisor of the Telders Foundation (think tank of the People's Party for Freedom and Democracy), and from 1993 until 1995 chair of the Humanist League (Humanistisch Verbond).

Lawyer and philosopher

Cliteur studied law and philosophy, and…Read more on Wikipedia