Book
Dutch

Extinctie

René Ten Bos (author)
Filosofische bespiegelingen over het uitsterven van organismen, de mens niet uitgezonderd.
Title
Extinctie
Author
René Ten Bos
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Boom, © 2019
255 p.
ISBN
9789024426980 (paperback)

Reviews

In de biologie staat het uitsterven van organismen bekend als extinctie, een – vroeger en nu – zeer algemeen verschijnsel. Een bekende extinctie is bijvoorbeeld die van de dinosauriërs. Paleontologen en biologen hebben veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van het verdwijnen van soorten in het verleden. Momenteel heeft het snelle uitsterven van soorten een grote omvang gekregen. Dit boek geeft filosofische bespiegelingen over het uitsterven van organismen, de mens niet uitgezonderd. Voor het inzicht in de mechanismen en gevolgen van extincties geeft het zeer weinig informatie. Het boek is voorzien van talrijke voetnoten, een literatuurlijst en register. De auteur publiceerde eerder 'Dwalen in het antropoceen' (2017)*, een qua onderwerp verwant boek waarin het menselijk ingrijpen in de natuur en de gevolgen daarvan voor het klimaat en de leefbaarheid centraal staan.