Book
Dutch

Goddelijke brulapen

Stine Jensen (author)
+1
Goddelijke brulapen
×
Goddelijke brulapen Goddelijke brulapen

Goddelijke brulapen

Essays over de rol van mannen, vrouwen en relaties in een veranderende, multiculturele samenleving.
Title
Goddelijke brulapen
Author
Stine Jensen
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Bakker, 2007
308 p. : ill.
ISBN
9789035131903

Reviews

Dit boek bundelt columns van de Deens-Nederlandse filosofe en literatuurwetenschapster Stine Jensen, waarvan de meeste eerder al verschenen in 'NRC Handelsblad' of in (literaire) tijdschriften. Voor deze bundel werden de stukken herzien en thematisch opgedeeld in drie delen, waarbij 'Jij Jane' over vrouwelijkheid gaat, 'Goddelijke brulapen' over mannelijkheid, en 'Ver vreemdgaan' over de beeldvorming van Arabieren, Turken en Marokkanen in de westerse cultuur. Het werd een vreemde en veelal oppervlakkige potpourri, een mengeling teksten van ongelijke waarde en met herhaaldelijk gebruik van dezelfde bronnen. Jensen bespreekt enkele hedendaagse cultuurfenomenen aan de hand van literatuur en films ('The hours', 'Gegen die wand' en de verschillende versies van 'Tarzan' en 'King Kong'). Zo heeft ze het over de status en inzet van Living history van Hillary Clinton (vert. Mijn verhaal, De Leeswolf 2003, p. 658) en tracht ze als zoveelste in de rij de oorzaak en betekenis…Read more
Deze bundel bevat 37 essays van zes tot twaalf pagina's, vaak geschreven na verschijning van een boek of film, verdeeld naar drie onderwerpen. In deel een 'Jij Jane' staan vrouwen, vrouwelijkheid en de rol van vrouwen in relaties centraal, onder andere in essays over Hillary Clinton, de boeken van Nicci French, het werk van Connie Palmen. Deel twee 'Goddelijke brulapen' gaat over mannen, mannelijkheid en de rol van mannen in relaties, met essays over onder andere de überseksueel, auteur Michel Faber, schrijvende stellen. De essays in deel drie 'Ver Vreemdgaan' gaan over de Westerse beeldvorming van Arabieren, Turken en Marokkanen sinds de WTC-aanslag in New York in 2001. De filosofe en literatuurwetenschapster publiceerde eerder onder andere de boeken 'De verlangenmachine' (2001) en 'Turkse vlinders' (2005) en schrijft voor NRC-Handelsblad, waarin de meeste van deze essays eerder verschenen. Met veel culturele bagage, subtiele humor en een opmerkzame kijk op de wereld schrijft ze heel…Read more