Book
Dutch

Busbeke, of De thuiskomst

Willy Spillebeen (author)
Ogier van Busbeke (1520-1591) kijkt op zijn sterfbed terug op de acht jaren die hij als gezant van Oostenrijk in Turkije verbleef.
Title
Busbeke, of De thuiskomst
Author
Willy Spillebeen
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2000
443 p. : ill.
ISBN
90-6306-421-7 (hardback) 9789063064211 (hardback)

Reviews

Op 23 november 1932 -- het jaar trouwens waarin Willy Spillebeen werd geboren -- waren twee arbeiders aan het graven in het kerkje van Bousbecque, Busbeke voor de Vlamingen. Dit Franse dorpje ligt zo'n drie kilometer stroomafwaarts van het Franse Wervicq Sud en het Belgische Wervik, en een zestal kilometer van Comines-Komen. In het kerkje is in de rechterzijbeuk vooraan de zuilenboog bewaard gebleven van het mausoleum van Gilles Ghiselin en Agnès Gomer, de grootouders van Ogier van Busbeke. Tijdens hun graafwerken legden de twee arbeiders een loden kistje bloot, dat bij nader toezien het gebalsemde hart bevatte van Ogier van Busbeke -- in de beste humanistische traditie van de 16e eeuw ook Augerius Ghislenius Busbequius genaamd. Het jaar daarop werd de gerestaureerde loden doos teruggeplaatst in de kerk van Bousbecque.

Busbeke, of De thuiskomst evoceert binnen een breeds opgezet en stevig gedocumenteerd historisch kader de persoonlijke levensgeschiedenis van deze humanis…Read more
Ogier van Busbeke (1520-1591) is acht jaar gezant van Oostenrijk in Turkije geweest. Geen gemakkelijke job, want de verhoudingen tussen beide landen waren slecht en vaak was hij bijna een gevangene. Deze roman beschrijft zijn laatste levensdagen met vele uitvoerige terugblikken op zijn Turkse jaren. Grondig en goed gedocumenteerd, dat zeker, maar wel wat erg breed uitgesponnen. Ogier was een typische vertegenwoordiger van het humanisme en een veelzijdige geleerde en een bekwame diplomaat. Her en der kan men zich afvragen of de auteur niet wat al te gemakkelijk hedendaagse opvattingen toeschrijft aan zijn hoofdpersoon. Het zeer kloeke boek is goed geschreven en heel mooi uitgegeven. Het geeft ruim zicht op weinig bekende aspecten van die bewogen tijd. Vrij kleine druk.

Suggestions

Publications about this work in the library