Livre
Néerlandais

Vrouwelijke filosofen : een historisch overzicht

Carolien Ceton (éditeur intellectuel), Annemie Halsema (éditeur intellectuel), Ineke Van der Burg (éditeur intellectuel)
Vrouwen houden zich al eeuwenlang bezig met filosofie. Vroeger waren ze vaak uitgesloten van officiële onderwijsinstellingen, dus deden ze dit via brieven en essays. Compilatie van 67 vrouwelijke denkers: van de oudheid tot nu, beroemde en minder bekende, islamitische en christelijke etc.
Extra subject
Vrouwen en filosofie
Titre
Vrouwelijke filosofen : een historisch overzicht
Éditeur intellectuel
Carolien Ceton Annemie Halsema Ineke Van der Burg Karen Vintges Veronica Vasterling
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2017
520 p. : ill.
ISBN
9789045034782 (paperback)

Commentaires

Vrouwen zijn in de geschiedenis meestal onzichtbaar gemaakt, zeker in de publieke sfeer. Dat geldt ook voor de filosofie. Al waren vrouwen op heel wat filosofische terreinen actief, toch werden ze haast niet in de traditionele en algemeen aanvaarde canon opgenomen, zodat hun bijdrage haast onbekend is gebleven. Ook in de meeste historische inleidingen in de filosofie die vandaag worden gepubliceerd komen geen vrouwelijke filosofen aan bod, wonderlijk genoeg ook niet uit de laatste eeuw. De filosofie blijkt een sterk mannelijk bastion te zijn en te blijven. Om daar enigszins tegen in te gaan komen in dit boek alleen vrouwelijke denkers aan het woord. En dat geeft een verrassend en verrijkend beeld. Vrouwen hebben door de eeuwen heen buiten de traditionele kaders allerlei creatieve omwegen bewandeld om hun denken te ontwikkelen en ruimte te geven binnen hun kringen. De kracht van dit boek is dat het ons confronteert met de uitdagende ideeën van vrouwelijke filosofes uit de hele geschied…Lire la suite
Historisch overzicht van vrouwelijke filosofen. De auteurs hebben dit boek samengesteld omdat er nauwelijks over filosofes wordt geschreven in de traditionele canon. Ze geven aan dat de thema's van vrouwelijke denkers divers zijn, maar dat er twee zwaartepunten zijn. Een eerste zwaartepunt is feministische thematiek: vrouwelijke denkers bestrijden dat vrouwen inferieur zouden zijn aan mannen. Een tweede zwaartepunt is hun gerichtheid op het eigen handelen en het dagelijkse leven terwijl mannelijke filosofen vaak abstractere thema's kiezen. Per tijdsperiode – oudheid, middeleeuwen, renaissance, vroegmoderne tijd, 19e eeuw en 20e eeuw en verder – worden leven en werk van vrouwelijke filosofen beschreven. Bij elke tijdsperiode is er eerst een inleiding waarin de belangrijkste filosofische stromingen en de belangrijkste filosofes uit die tijd aan bod komen. In het boek worden zowel westerse filosofes als filosofes uit andere delen van de wereld besproken. Ruim zestig wetenschappers hebben…Lire la suite