Livre
Néerlandais

George Sand, een leven in rebellie en liefde

Daphne Schmelzer (auteur)

George Sand, een leven in rebellie en liefde

Biografie van de Franse schrijfster (1804-1876).
Sujet
Sand, George
Sujet supplémentaire
854.6, biografieën, Biografische literatuur
Titre
George Sand, een leven in rebellie en liefde
Auteur
Daphne Schmelzer
Langue
Néerlandais
Éditeur
Sans lieu de publication: Balans, 2000
232 p.
ISBN
90-5018-542-8

Commentaires

Geromanceerde biografie van een van de meest invloedrijke vrouwen van de romantische 19e eeuw, op basis van haar autobiografie, dagboeken en brieven -- ze schreef er niet minder dan 40.000 aan zowat alle bekende persoonlijkheden van haar tijd. Sand (1804-1876), die eigenlijk Aurore Dupin heette, was een hoogst zelfstandige en onafhankelijke vrouw, die schreef om in haar levensonderhoud te voorzien. Van de 70 romans en de tientallen toneelstukken die we van haar kennen, zijn slechts enkele nog leesbaar. Boeiend vooral is haar eigen leven, zoals we dit kunnen opmaken uit de getuigenissen van haar geliefden (de dichter Alfred de Musset, de componist Chopin), van haar vrienden en kennissen (de schrijvers Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Flaubert, Mérimée, Toergenjev, de schilder Delacroix, de componist Liszt), zoals we dat weten uit haar autobiografische geschriften en de talloze brieven -- in de eerste plaats omdat het zo verweven is met haar tijd en de sociale, politieke en artis…Lire la suite
De schrijfster George Sand (ps. van Aurore Dupin, 1804-1876) pendelt haar hele leven op en neer tussen haar kasteel in Nohant en Parijs. Als vroeg-wees en als miskende echtgenote is ze al vroeg op zoek naar een ideale wereld, hunkerend naar liefde. Ze gaat om met de groten van haar tijd en neemt het in haar werk op geniale wijze op voor de sociaal-zwakkeren. Daphne Schmelzer (1946) gebruikt voor haar biografie vaak letterlijk geciteerde informatie van Sand zelf en van haar partners: uit dagboeken, correspondenties en literair werk. Dankzij verschillende stijlregisters -verweven citaten, telegramstijl en beeldrijke zinnen- ontstaat een werk met literaire waarde. Ze richt voor deze 'Muze der Revolutie van 1848' een monument op dat stoelt op thema's die nog steeds actueel zijn: feminisme, maatschappijkritiek, slachtofferhulp en socialisme, ofschoon in gematigde vorm. De tekst leest gemakkelijk en boeit als een roman. Voor ieder die zich interesseert voor de Europese cultuur van de 19e ee…Lire la suite