Livre audio
Néerlandais

De wetenschappelijke revolutie : hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis

Floris Cohen (auteur)

De wetenschappelijke revolutie : hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis

Genre:
In de 17de eeuw vond de Wetenschappelijke Revolutie plaats die aan de basis ligt van onze moderne natuurwetenschap. Centraal in deze collegereeks staan zes revolutionaire transformaties door pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton. Met aandacht voor de echte en de schijnontdekkingen, de grote en de minder grote denkers, de klassieke en de 17de eeuwse bronnen en de verweve
Contenu
Cd 1 Wiskundige wetenschap van abstract naar realistisch
Cd 2 Een filosofie van deeltjes in beweging
Cd 3 Van ongedwongen waarneming naar opsporend experiment
Cd 4 Barrières gesloopt
Cd 5 De grote synthese
Cd 6 Wereldbeschouwelijke consequenties van de revolutie
Cd 7 Wetenschappelijke methoden : procedures, toetsing, geldigheid
Cd 8 Natuuronderzoek in 1600 en in 1700 : een revolutie die de wereld verorverde
Sujet supplémentaire
Luisterboeken (genre)
Titre
De wetenschappelijke revolutie : hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis
Auteur
Floris Cohen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Sans lieu de publication: NRC Handelsblad Academie, 2011
8 cd's + tekstboekje (27 p.)
Durée
ca. 8 uur
ISBN
9789085300984 (box)

Commentaires

Een hoorcollege over de wetenschappelijke revolutie die plaatsvond rond 1600 is beslist geen gemakkelijke opgave, maar Prof. Dr. Floris Cohen, hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, is al langer bezig met de vraag hoe de moderne natuurwetenschap is ontstaan en kan vlot uren doorpraten over het onderwerp. Ideaal dus voor deze reeks hoorcolleges van NRC Academie.
Dit hoorcollege bestaat uit maar liefst acht cd’s met 24 hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk ongeveer twintig minuten duurt.
Het verhaal begint eigenlijk al vroeger dan 1600. Voor die tijd werd er door Grieken, Chinezen, Arabieren en Europeanen al druk gefilosofeerd hoe de wereld in elkaar zat. Vanaf 1600 gaven pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton echter een radicale draai aan de dingen en legden zo de fundamenten voor onze moderne natuurwetenschap. Cohen beschrijft in de eerste zes cd’s deze revolutionaire transformaties: zo b…Lire la suite
Hoorcollege op acht audio-cd's over de ontwikkeling van de westerse wetenschap in de zeventiende eeuw door de Utrechtse hoogleraar vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschappen. Hij behandelt in 24 hoofdstukken het gedachtengoed en de bevindingen van de pioniers, denkers en proefnemers in deze wetenschappelijke revolutie, zoals Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton. Belicht worden ook echte en schijnontdekkingen, spanningen met de gangbare wereldbeschouwingen, minder grote denkers, klassieke en zeventiende eeuwse bronnen, evenals de worsteling met de oude (Griekse) tradities. Helder wordt hoe dat alles onze moderne technologie en natuurwetenschap vormde, van onze kennis van atomen tot de kosmos en de werking van het menselijk lichaam. Cohen ontving voor zijn boek 'De herschepping van de wereld'* in 2007 de Eureka-prijs, een prijs voor het toegankelijke maken van wetenschap voor een breed publiek. Boeiende en heldere hoorcollege voor een breed publiek.