Livre
Néerlandais

Een goede dood : 2002-2012 : tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?

Franky Bussche (éditeur intellectuel), Wim Distelmans (éditeur intellectuel)

Een goede dood : 2002-2012 : tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?

Artikelen over de juridische, praktische en ethische aspecten van de in 2002 ingevoerde Belgische euthanasiewet.
Titre
Een goede dood : 2002-2012 : tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?
Éditeur intellectuel
Franky Bussche Wim Distelmans
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Brussel: VUBPRESS, 2012
368 p. : ill.
ISBN
9789054879909 (paperback)

Commentaires

Tien jaar geleden werd de legaliteit van euthanasie in België wettelijk vastgelegd. In Een goede dood blikken tal van auteurs terug op het voorbije decennium en kijken ze ook naar de toekomst.
In de inleiding geeft Franky Bussche een helder beeld: na tien jaar euthanasiewet blijkt er duidelijk geen sprake te zijn van een wildgroei op het vlak van de toepassing ervan. Wel stellen zich duidelijk nog een aantal knelpunten en is een aanpassing van de euthanasiewet gewenst. Dit vormde de aanleiding voor een symposium op 5 mei 2012 in de KVS te Brussel, en ook voor deze publicatie. Het boek omvat naast de bijdragen van de sprekers ook een aantal aanvullende teksten. Zowel wetenschappelijk onderzoek als verslagen uit het werkveld komen aan bod, met ethische aspecten als rode draad. De lezer krijgt een schets van de evolutie van de toepassing van euthanasie sinds 2002. In de praktijk was er nood aan een opleiding voor de hulpverleners en informatie voor het publiek. Realisaties z…Lire la suite
Tien jaar geleden werd de legaliteit van euthanasie in België wettelijk vastgelegd. Dit boek biedt een terugblik en een blik naar de toekomst. Het verscheen naar aanleiding van een symposium over euthanasie, dat plaatsvond in mei 2012, en bundelt artikelen van een twintigtal auteurs; naast de bijdragen van de sprekers vind je ook nog een aantal aanvullende teksten over de problematiek. Knelpunten in de huidige Belgische wetgeving worden aangestipt. De ethische aspecten vormen niet alleen het onderwerp van een aparte bijdrage, maar lopen als een rode draad doorheen het hele boek. De verschillende auteurs hebben vanuit hun expertise hun standpunt bepleit en voegden telkens een vrij uitgebreide literatuuropgave toe. Een publicatie voor alle professionals en mantelzorgers die in de uitvoering van hun beroep met euthanasie worden geconfronteerd. Het vormt een mooi naslagwerk, gestaafd door zowel wetenschappelijke studies als bedenkingen van experts uit het werkveld. Kleurendruk; de lay-out…Lire la suite