Livre audio
Néerlandais

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Herman Philipse (auteur)

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Genre:
De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een s
Sujet
Ethiek
Titre
Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas
Auteur
Herman Philipse
Langue
Néerlandais
Éditeur
Den Haag: Home Academy, 2011
8 cd's + tekstboekje (31 p.)
Durée
ca. 8 uur
ISBN
9789085301004 (box)

Commentaires

De geschiedenis van de filosofie werd sterk bepaald door tegengestelde begrippen, zoals vrijheid en verplichting. Het gaat hier om twee kernbegrippen die de hele breedte van de menselijke ervaring weergeven. Herman Philipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, brengt in dit hoorcollege een selectie van de belangrijkste denkers rond deze ethische kwestie naar voren. In hoeverre is de mens (radicaal) vrij, of is hij gedetermineerd? Bestaat er een vrije wil? Hoe sterk en door wat wordt de vrijheid ingeperkt of helemaal vernietigd? Kan er een dynamisch evenwicht bestaan tussen beide polen?  Philipse behandelt deze vragen bij iedere filosoof op de achtergrond van zijn globale ethische visie of systematische ethiek. Wat de Oudheid betreft, gaat het uiteraard over Plato (verhouding ethiek en politiek) en Aristoteles (het gulden midden en het goede leven). Bij Descartes behandelt hij naast de spanning tussen voorlopige en definitieve ethiek met name zijn Traité des passions. Na hem…Lire la suite
Home Academy, uitgever van hoorcolleges op cd, heeft in 2004 met het inhuren van Herman Philipse een gouden greep gedaan. Philipse, universiteitshoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, is niet alleen een scherpzinnig filosoof, hij is ook een begenadigd docent. Hij spreekt helder en boeiend, en paart een grote kennis van zaken aan een al even grote didactische bekwaamheid. In deze hoorcolleges, opgenomen op acht cd’s van ongeveer een uur, geeft hij een overzicht van de wijsgerige ethiek, van Plato en Aristoteles tot Arendt, Levinas en Singer. En voortdurend wordt daarbij duidelijk hoe zeer hun denken actueel is, en relevant voor het oplossen van de problemen waar wij voor staan. Het bijbehorende tekstboekje bevat per hoofdstuk een korte samenvatting. Voorkennis wordt niet vereist, maar inzet wel, want de stof is niet eenvoudig. Maar wie doorzet wordt, als steeds bij Philipse, rijk beloond.

À propos de Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Image by Vera de Kok

Herman Philipse (né le 13 mai 1951) est un professeur de philosophie à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Il a enseigné à l'Université de Leyde de 1986 à 2003, où il a obtenu son doctorat en 1983. Il est connu au titre des nombreux ouvrages qu'il a rédigés.

Travail

Herman Philipse a écrit de nombreux ouvrages philosophiques en néerlandais, y compris des livres sur la logique de Husserl, le rôle de la certitude dans la théorie morale de Descartes et un Atheïstisch manifest (Manifeste athée) largement diffusé (1995, 2004),. En anglais, il a écrit plus d'une douzaine d'articles dans des revues philosophiques, ainsi qu'une évaluation détaillée de Martin Heidegger, La philosophie de l'être de Heidegger: une interprétation critique. Il a également écrit de nombreux commentaires pour des journaux néer…En lire plus sur Wikipedia