Livre audio
Néerlandais

Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Herman Pleij (auteur)

Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Genre:
Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid. Pleij belicht deze periode zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief.
Sujet
Middeleeuwen
Titre
Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
Auteur
Herman Pleij
Langue
Néerlandais
Éditeur
Den Haag: Home Academy, 2005
4 cd's + tekstboekje
ISBN
90-8530-010-X 9789085300106

Commentaires

Herman Pleij houdt zich intensief bezig met de stadscultuur van de late Middeleeuwen in de (zuidelijke) Nederlanden. Hij heeft daar veel over geschreven en over verteld, op een toegankelijke, enthousiasmerende en beeldende wijze. Op deze vier cd's staan vier uur 'hoorcolleges' voor een publiek van volwassenen, niveau lezers van de kunst- en cultuurbijlage van dagbladen als NRC, Trouw en de Volkskrant. De onderwerpen die aan bod komen zijn: orde en chaos, theater en spektakel, God en duivel, vreten en vasten. Een smakelijke aflevering in een goede reeks.