Livre
Néerlandais

Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940

Lut Missinne (éditeur intellectuel)

Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940

Dans la série:
Titre
Gerard Walschap : regionalist of Europeeër? 1922-1940 / red. Lut Missinne ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Lut Missinne
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Garant, 2007
194 p.
ISBN
9789044120172

Commentaires

In deze studie met bijdragen van eminente literatuurwetenschappers worden de poëticale opvattingen van Gerard Walschap over de verhouding tussen het internationale modernisme en de Vlaamse letteren van het interbellum in kaart gebracht. Walschap pleitte voor een Vlaamse literatuur met een Europees peil, eerder dan een Europees karakter. In een eerste gedeelte worden zijn kritische opvattingen besproken, met o.a. een analyse van zijn aarzelende houding ten opzichte van het internationale modernisme, en een bespreking van zijn visie op de streekliteratuur. In het tweede gedeelte wordt nagegaan wat Walschaps visie was op de Russische, de Scandinavische en de Duitse literatuur. Ten slotte wordt ook de receptie van Walschaps werk in Franstalig België bekeken. In hun onderlinge relatie belichten de veelzijdige bijdragen een boeiend facet van de schrijver, maar het boek is vooral interessant omdat er over de grenzen van ons taalgebied heen wordt gekeken. De sober gelay-oute uitgave met klein…Lire la suite