Met 'muziek' bedoelt Serres niet enkel toonkunst, maar de grondruis van de wereld, van alles wat leeft. De mens overstemt die ruis volgens hem door aan alles betekenis te willen toekennen. Hij vindt dat we moeten focussen op het gegons, i.p.v. de uiteindelijke betekenis.
Titre
Muziek / Michel Serres ; vert. en geannoteerd door Jeanne Holierhoek ; nawoord René ten Bos
Auteur
Michel Serres
Traducteur
Jeanne Holierhoek
Postface
René Ten Bos
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Titre original
Musique
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2012
196 p.
ISBN
9789461058911 (paperback)

Commentaires

In zijn poëtisch geschreven overpeinzing Muziek vraagt Michel Serres zich af hoe uit de ‘grondruis’ van de wereld gearticuleerde tonen en melodieën kunnen ontstaan, die op hun beurt weer de grondstof vormen van discursieve teksten. Hoe duikt, met andere woorden, betekenis op in een wereld die aanvankelijk geheel betekenisloos is?
Serres roept de ‘wordingsgeschiedenis’ op waarin de menselijke leefwereld vanuit de indifferente materie is ontstaan. Trillingen en samenklanken vloeien vanuit het geruis over in een melodie, woordloze zang vormt een betekenisvolle logos, denken verheft zich vanuit het zijn. Maar steeds moet de nieuwe bestaanslaag gedacht worden als schatplichtig aan datgene wat aan haar voorafging — of beter: van waaruit zij is ontstaan en waarin zij nog altijd bestaat. De grootste fout die de filosofie heeft kunnen maken, is te denken dat zij zich als logos aan haar materiële grondslagen heeft kunnen ontworstelen.
Serres beargumenteert deze overtuiging dan ook …Lire la suite
De Franse filosoof Michel Serres (1930) is in Nederland nog weinig bekend. En dat is jammer, want hij heeft een groot aantal hoogst originele werken geschreven over tal van thema’s binnen en buiten de filosofie. Bovendien is hij een taalkunstenaar van formaat, zoals ook blijkt uit dit boek over muziek, dat door Jeanne Holierhoek schitterend is vertaald. Michel Serres maakt een reis die begint bij de geluiden van de wereld en eindigt bij de taal van de wetenschap. Hij bewandelt daarbij drie wegen: de mythische van Orpheus en de muzen, de persoonlijke van kennis en van taal, en de mystieke van het heilig woord. En daarbij maakt hij duidelijk hoezeer deze drie gebieden met elkaar verweven zijn, en hoe de muziek van de taal kan zeggen wat haar proza vaak zo node mist.

À propos de Michel Serres

CC BY-SA 3.0 - Image by Briand

Michel Serres [miʃɛl sɛʁ], né le 1er septembre 1930 à Agen et mort le 1er juin 2019 à Paris, est un philosophe et historien des sciences français.

Membre de l'Académie française et de l'Académie européenne des sciences et des arts, il a notamment publ…En lire plus sur Wikipedia