Livre
Néerlandais

Zeg 't eens! : Nederlands voor jonge buitenlanders

Miranda Middag (auteur)

Zeg 't eens! : Nederlands voor jonge buitenlanders

Public cible:
9-11 ans et plus
Zeg 't eens! is een communicatieve en functionele methode Nederlands als tweede taal voor jongeren van tien jaar en ouder. De methode is geschikt voor zowel beginners als leerlingen met een taalachterstand. Zeg ´t eens leert jongeren correcte grammaticale structuren te gebruiken en verrijkt hun woordenschat aanzienlijk.

De methode omvat een tekst- en werkboek ineen met 18 lessen. Elk h
Titre
Zeg 't eens! : Nederlands voor jonge buitenlanders
Auteur
Miranda Middag
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2008
197 p. : ill. + cd + woordenlijst
ISBN
9789085064763

Commentaires

Deze uitgave biedt een communicatieve en functionele methode Nederlands als tweede taal voor jongeren van tien jaar en ouder. Het 'leerwerkboek' (tegelijk handboek en werkboek, dé nieuwe tendens in onderwijslandschap) bestaat uit 18 lessen, waarin de avonturen van vier vrienden worden verteld. Daardoor sluit het boek aan bij de belevingswereld van jongeren met thema's als hobby's, vakantie, school, familie enz. Het boek is wel heel erg georiënteerd op Nederland, met subthema's als 'Winter in Nederland', 'Amsterdam', 'Koninginnedag'en 'Nederland voetballand'.

Elke les is opgebouwd uit een dialoog, korte teksten, invuloefeningen, grammatica en leerzame spelletjes (woordzoekers, woordalfabet). De grammatica wordt wel erg kernachtig behandeld, en er worden alleen veelvuldig gebruikte uitdrukkingen en woorden gebruikt. Na een drietal lessen wordt een korte quiz gepresenteerd, waardoor de leerling zelf zijn kennis kan testen op een speelse manier.

De lay-out in tweekleurendruk…Lire la suite
Een aanvangscursus Nederlands voor jongeren. Taalgebruik van jongeren is levendig, klinkt anders dan taal voor ouderen. Consequent is rekening gehouden met de doelgroep. Instructie voor gebruik van dit boek is in vijf talen gegeven. De oefeningen zijn helder, redelijk eenvoudig doordat steeds geoefend wordt met een enkelvoudig probleem. Zowel tekst als illustraties sluiten goed aan bij de leeftijdsgroep: grappige karikaturale stripfiguurtjes die door houding, mimiek en lichaamstaal verhelderend werken. Elk hoofdstuk volgt een zelfde structuur wat de oefeningen betreft. Achterin zijn de antwoorden opgenomen waardoor individueel werken mogelijks is. Ook een afzonderlijke woordenlijst in vijf talen is toegevoegd. Na drie lessen een quizje met multiple-choice vragen over het geleerde. Na negen lessen een herhalingstest. De audio-cd is duidelijk, vlot en in goed Nederlands gesproken. Praktisch boek om je snel echte spreektaal eigen te maken.