Livre audio
Néerlandais

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Paul Cliteur (auteur)

Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek

Genre:
In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema's die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat.
Sujet
Humanisme
Sujet supplémentaire
LUI, Luisterboeken (genre), luisterboeken
Titre
Humanisme : een hoorcollege over atheïsme, vrijdenken, moraal en politiek
Auteur
Paul Cliteur
Langue
Néerlandais
Éditeur
Den Haag: Home Academy, 2006
4 cd's + tekstboekje (15 p.)
Durée
ca. 200 min.
ISBN
9789085300793 (box)

Commentaires

Vier cd's met als hoofdthema humanisme, uitgewerkt in de onderwerpen atheïsme, vrijdenken, scheiding van moraal en religie, en de scheiding van kerk en staat. De voordrachten, gehouden aan de universiteit van Utrecht, zijn uitgesproken door de opsteller, die als hoogleraar aan de faculteit rechtswetenschap van de universiteit van Leiden is verbonden en die tussen 1993 en 1995 voorzitter was van het Humanistisch Verbond. Hij is bekend als auteur van boeken en opiniërende bijdragen aan diverse media. Voor een in deze onderwerpen geïnteresseerd publiek zijn deze colleges goed te volgen en inhoudelijk vormen ze een goede inleiding in een filosofische benadering van fundamentele thema's die voor een helder verstaan ervan nuttig en noodzakelijk zijn. Een samenvatting van het besprokene is te vinden in het begeleidende boekje.