Livre
Néerlandais

Zwart water

Suzanne Wouda (auteur), Jan Braamhorst (dessinateur)
Als een grote storm zijn familie in armoede achterlaat, besluit Mattias op een schip te gaan werken. Daar leert hij het harde leven kennen. Vanaf ca. 10 jaar.
Titre
Zwart water
Auteur
Suzanne Wouda
Dessinateur
Jan Braamhorst
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Ploegsma, 2013
215 p. : ill.
ISBN
9789021672298 (hardback)

Commentaires

September 1593. Over het waddeneiland Texel woedt een zware storm: dijkbreuk, ondergelopen weilanden, verdronken schapen. Ook de kudde van Mattias' moeder is verdronken. Een ramp voor haar en haar drie kinderen, want hoe moeten ze de winter doorkomen nu hun enige broodwinning is weggevallen? Hoewel Mattias een bijna panische angst voor de zee heeft — in de loop van het verhaal wordt duidelijk hoe dat komt — zijn er op het eiland weinig andere mogelijkheden om aan werk te komen dan door aan te monsteren op een schip. Al is de familieband met zijn oom Louis niet optimaal te noemen, door diens bemiddeling komt Mattias als ‘groentje’ op de Anna Maria terecht.
Het schip vaart op de Oostzee en gaat in Danzig graan laden. Aan boord treft Mattias Chick, een leeftijdgenoot met wie hij op gespannen voet staat. Het ligt voor de hand dat de twee groentjes voor allerlei onaangename klusjes moeten opdraaien. De reis is trouwens een voortdurende kennismaking met de vele aspecten van een zeereis. …Lire la suite
In 1593 ziet de jonge Mattias hoe de schapen van zijn familie verdrinken tijdens een grote storm. Daarmee is er te weinig eten voor zijn moeder, broertje, zus en hemzelf. Om geld te verdienen, besluit hij op een schip te gaan werken. Daar leert hij het harde leven kennen, maar ook liefde. Als het meisje op wie hij verliefd is geworden plotseling verdwijnt, blijkt er een angstwekkend geheim te zijn. Kan hij zijn scheepsmaten vertrouwen en zal hij Texel ooit nog terugzien? In dit bijzonder sfeervolle en beklemmende verhaal wordt de spanning langzaam opgevoerd. Met kleurrijke personages wordt een geloofwaardige wereld gecreëerd voor de lezer. Het is bijzonder om je te identificeren met de jonge Mattias die duidelijk moeite heeft met zijn gekozen verantwoordelijkheid en met volwassen worden. Een band met hem is onontkoombaar en dat maakt het verhaal des te fraaier. Er is duidelijk met zorg en goede research een prachtig verhaal opgebouwd dat een grote groep jongens en meiden zal aanspreke…Lire la suite

Zwart water

Texel, 1593. Het stormt hevig op het Waddeneiland. De dijken breken en de weilanden lopen onder. Veel schapen verdrinken. Mattias, de oudste jongen, wil geld verdienen voor het gezin. Zijn vader, een visser, is drie jaar tevoren op zee omgekomen. Mattias zal tegen het advies van zijn moeder in aanmonsteren op de Anna Maria. Het graanschip vaart rondom Denemarken richting Danzig aan de Oostzee. Het leven op het schip is erg zwaar voor de jongen. De bemanning lijdt onder het bedorven voedsel en het ongedierte. Mattias moet de vuilste karweien opknappen. Als op een nacht een jong meisje verdwijnt, krijgt Mattias de schuld als zondebok. De kapitein, een neef van hem, verdedigt hem niet tegen de vijandige bemanning.
De schrijfster heeft inspiratie gezocht in de verslagen over menige stormvloed rond 1600. De personages heeft ze verzonnen. Een kaartje voorin schetst de gevaarlijke route vanuit Texel via Skagerrak en Kattegat richting Danzig. Minder bekende begrippen worden achterin ver…Lire la suite